h

Komen er meer kippen en varkens in Brabant?

9 april 2013

Komen er meer kippen en varkens in Brabant?

Geruime tijd dreigde de komst van een megastal (17.000 varkens) in Deurne. Het plan veroorzaakte de nodige commotie en stuitte op veel weerstand. Onder druk van de acties nam Provinciale Staten unaniem een motie aan om de komst van de stal tegen te houden door de grond niet te verkopen aan het bedrijf Asvam. De provincie heeft de motie inmiddels uitgevoerd; er komt geen megastal in Deurne.

De intensieve veehouderij is een belangrijk thema in Brabant. Er spelen veel en grote belangen. Maar ook zijn de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn in het geding. Kortom, er speelt heel veel. Het stuk hieronder van de statenfractie van de SP geeft enige uitleg.

Nogal wat mensen denken dat als boeren nieuwe stallen mogen bouwen en als er meer stikstofrechten in de stikstofbank zitten, dat er dan dus meer kippen en varkens in Brabant zullen komen. Niet onlogisch gedacht natuurlijk, maar het klopt helemaal niet.

We kennen in Nederland een systeem van 'dierrechten'. Dat is een norm die vastgesteld is door de rijksoverheid en die bepaalt hoeveel dieren er in de twee Brabantse compartimenten mogen worden gehouden. West en een deel van Midden-Brabant vormen een compartiment en Oost-Brabant en een deel van Limburg vormen het tweede compartiment. Binnen zo'n compartiment geldt een maximaal aantal kippen en varkens dat is toegestaan. Als er dus een nieuwe stal in Oost-Brabant wordt gebouwd, kan die alleen gevuld worden met dierrechten die uit het compartiment Oost-Brabant komen. Er zouden dan weliswaar dieren vanuit Limburg naar Brabant kunnen verhuizen, maar dat ligt niet voor de hand want in Limburg is er geen begrenzing wat betreft stalgrootte terwijl Brabant 1,5 hectare als maximum hanteert. Voor stikstof geldt ongeveer hetzelfde: Als er meer stikstofrechten komen, zou dat in principe wel kunnen leiden tot meer kippen en varkens, maar opnieuw wordt dit door de dierrechten beperkt. In Brabant liggen er nergens stapels dierrechten die nog uitgegeven of gekocht kunnen worden. Alle dierrechten worden op dit moment in beide compartimenten in Brabant ten volle benut. Wie dus beweert dat er meer kippen en varkens in Brabant kunnen komen omdat we geen bouwstop hebben of omdat er meer stikstof in de depositiebank komt, zit er stevig naast. Voordeel is dat er straks varkens verhuizen binnen Brabant van oude stallen naar nieuwe stallen die minder stikstof uitstoten. Daarnaast hebben we in de onlangs gehouden statenvergadering met een motie het college op pad gestuurd om bij staatssecretaris Dijksma aan te dringen op een instrument om beter te kunnen sturen binnen de compartimenten, want natuurlijk wil je binnen het Brabants-Limburgse compartiment bereiken dat het gebied de Peel ontlast wordt en er dus sowiezo geen dieren meer in zouden moeten kunnen.

2013-04-09

U bent hier