h

"Bouwstaking" door corporaties, SP vraagt reactie college

28 mei 2013

"Bouwstaking" door corporaties, SP vraagt reactie college

Door de verhuurdersheffing worden corporaties financieel uitgekleed. Toch zou geldgebrek niet de reden zijn dat bouwprojecten worden stopgezet. Er is iets anders aan de hand, zegt onder meer regeringspartij VVD: het is een staking. De SP vraagt een reactie van het Helmondse college. Hieronder de schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Erik de Vries.

Geacht college,

In uw brief van 22 januari aan minister Blok wijst u op de gevolgen van de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing kost de corporaties veel geld met alle gevolgen van dien, legt u uit. Citaat: "Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van herstructurering en woningbouw zullen worden opgeschort en mogelijk zelfs geheel niet doorgaan."

Volgens VVD en D66, beide in uw college vertegenwoordigd, is dit onjuist. De corporaties hebben wel voldoende geld om te investeren, stellen deze partijen. Er is volgens hen iets anders aan de hand. Corporaties stoppen niet met bouwprojecten uit onmacht (tekort aan middelen), maar gebruiken het als drukmiddel. Het is een staking. Kamerlid Visser van regeringspartij VVD zegt letterlijk dat de corporaties het niet-investeren gebruiken "als middel om een politiek besluit te laten stranden". (bron: NOS-nieuwsbericht dd 25 mei)

Als wij de zienswijze van VVD en D66 serieus nemen, komt uw brief van 22 januari in een heel ander licht te staan: het is een verkapte dreiging met een bouwstaking.

Door het huidige beleid (verhuurdersheffing) worden de corporaties financieel uitgekleed en vervolgens is de klacht dat de corporaties niet investeren. Hoe krom willen we het hebben? De discussie begint ridicule proporties aan te nemen. Slachtoffer is de sociale woningbouw. Wij denken daarom dat het goed is dat u zich uitspreekt.

VRAGEN

1) Wat is uw oordeel over de stellingname van genoemde (regerings)partijen dat niet tekortschietende middelen van corporaties het probleem is, maar dat corporaties het niet-investeren inzetten "als middel om een politiek besluit te laten stranden"?

2) In uw brief  van 22 januari samen met de corporaties, schrijft u dat door onder meer de verhuurdersheffing een bouwstop dreigt in de sociale sector. U noemt dit “desastreus voor de 15.500 huishoudens die in Helmond op deze sector zijn aangewezen, maar ook voor de volledige bouwsector.” Staat u nog steeds achter deze woorden en zo ja, bent u bereid hierover de minister te informeren?

Namens de SP-fractie,

Erik de Vries

 

U bent hier