h

Berkendonk blijft in beeld voor stadion

26 juni 2013

Berkendonk blijft in beeld voor stadion

Berkendonk blijft in beeld voor een stadion. Het plan voor een stadion met een supermarkt is van tafel, maar een raadsmeerderheid stemde in met onderzoek naar combinaties met "andere initiatieven."

De supermarkt is volgens Helmond Sport nodig om het financieel plaatje rond te krijgen. Zonder supermarkt geen stadion, aldus een woordvoerder. Maar voor veel partijen is de supermarkt juist het struikelblok. Niet doen, luidt het advies van twee onderzoeksbureaus. Argumenten: van het Helmondse winkelaanbod staat nu al 10 procent leeg, het verstoort de samenhang van het winkelnetwerk in de stad, het is slecht voor de wijkwinkelcentra en dus de leefbaarheid. Een stadion met supermarkt kreeg alleen nog steun van Helmond Aktief, de rest van de raad bestempelde het als onhaalbaar en ongewenst.

De VVD echter wilde de deur open houden voor een stadion op Berkendonk en opperde de mogelijkheid om het stadion dan te combineren met âandere initiatievenâ in plaats van een supermarkt. Waarop wethouder Stienen meldde dat er twee interessante nieuwe initiatieven zijn binnengekomen. Wat die precies behelzen kon de wethouder niet toelichten. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of deze initiatieven en het stadion daadwerkelijk te combineren zijn.

Een meerderheid van de raad ging met deze optie mee, alleen PvdA, SP en GroenLinks wezen het af. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Komst van een stadion op Berkendonk blijft zo boven de markt hangen. Wij wilden duidelijkheid na jaren van onderzoek en gepraat, maar met een zeer vaag verhaal wordt nu opnieuw weer geen knoop doorgehakt. Dat betreuren wij zeer!"

Helmond Sport - overzicht en achtergronden

U bent hier