h

Formatie gestopt

23 juni 2013

Formatie gestopt

Burgemeester Blanksma heeft vrijdag de formatie stopgezet.

De burgemeester heeft een brief aan de fractievoorzitters uitgedaan met de volgende tekst:

"De afgelopen dagen zijn turbulente dagen gebleken. Als burgemeester maak ik mij zorgen om het belang van de stad. De stad vraagt om een sterk stadsbestuur. Met de extra raadsvergadering inzake het advies van de externe informateur van 19 juni j.l. leek het alsof het informatieproces was afgerond en de nieuwe fase van formatie kon worden gestart.

Naar nu is gebleken, constateert de fractie VVD dat het informatieproces onvoldoende is afgerond. De fractie vraagt om die reden het formatieproces te stoppen.
Ik constateer dat partijen nog niet klaar zijn om te starten met het formatieproces.

Als procesbegeleider wil ik u daarom adviseren om het informatieproces te hervatten, opdat het formatieproces succesvol kan verlopen. Het gemeenschappelijke belang van de gemeente Helmond zal voor een ieder voorop staan. Het is om die reden dat ik u dit advies geef.
Het onderwerp wil ik graag met u bespreken in een bijeenkomst van het seniorenconvent."

U bent hier