h

Wethouder declareert taxi naar kroeg, SP wil tekst en uitleg

1 juni 2013

Wethouder declareert taxi naar kroeg, SP wil tekst en uitleg

UPDATE: EXTRA RAADSVERGADERING

IN EEN INGELASTE VERGADERING OP ZONDAG HEEFT HET COLLEGE AFSTAND GENOMEN VAN HET DECLARATIEGEDRAG VAN WETHOUDER TIELEMANS. ER IS EEN EXTRA RAADSVERGADERING UITGESCHREVEN VOOR DINSDAG 4 JUNI OM 19.30 UUR.

Wethouder Tielemans declareerde vele taxiritten naar de kroeg, schrijft het Eindhovens Dagblad. De SP wil tekst en uitleg.

De partij wil de kwestie aan de orde stellen in het vragenuur van de eerstkomende reguliere raadsvergadering. Dat is de vergadering van 25 juni. Hiervoor is inmiddels een groot aantal vragen ingediend.

In november vorig jaar werd een motie van de SP-fractie aangenomen om alle ingediende en vergoede declaraties van burgemeester en wethouders openbaar te maken. De declaraties worden voortaan gepubliceerd op de website van de gemeente. Sindsdien is het aantal declaraties van wethouder Tielemans fors gedaald.

"Deelt u de mening van de SP-fractie dat zijn verandering van declaratiegedrag inzake taxiritten sinds 2013, juist aantoont dat er, tot dat moment, niet integer door hem is gehandeld? Zo nee, waarom niet?"
Aldus een van de vragen die door de SP zijn ingediend.

"Integriteit in het bestuur is cruciaal", zegt SP-fractievoorzitter Erik de Vries, "maar wij geven nu nog geen eindoordeel. Eerst willen wij de wethouder en het college horen."

Wethouder De Leeuw zegt vandaag in het Eindhovens Dagblad dat ze niet wist dat Tielemans zoveel declareerde.

2013-06-01

U bent hier