h

Over het BZOB-bos, onduidelijke berichten en raadselachtige cijfers

11 oktober 2013

Over het BZOB-bos, onduidelijke berichten en raadselachtige cijfers

Lange tijd was de Helmondse raad het eens: het BZOB-bos bij Brouwhuis mag niet gekapt worden voor de komst van een nieuw bedrijventerrein. Maar in januari 2012 ging een meerderheid van de raad overstag. Het BZOB-bos mag gekapt worden mits het gaat om grotere bedrijven die niet terecht kunnen op het bestaande industrieterrein.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries concludeerde toen: “Dat is een forse draai van de politiek. Ik vind dit niet uit te leggen aan de inwoners van Helmond, die dachten dat het BZOB-bos gespaard zou blijven.”

Wie denkt dat het BZOB-bos redelijk beschermd blijft omdat de gemeenteraad scherpe en heldere voorwaarden heeft vastgesteld, zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. Erik de Vries: “Je loopt tegen lastig te beantwoorden vragen aan. Zoals: wat precies is een groot bedrijf, waarom kan er niet een beetje ingeschikt worden? Waarom kiest een bedrijf er niet voor om de hoogte in te gaan in plaats van te kiezen voor een groot grondbeslag?”

Is er wel serieus behoefte aan nieuw bedrijventerrein, is een andere lastige vraag? Zo zou een aantal bedrijven samen opgeteld behoefte hebben aan 17 hectare grond, maar het afgelopen jaar heeft Helmond daadwerkelijk geen enkel kavel aan bedrijventerrein verkocht. “Ik kan dat maar moeilijk rijmen”, zegt De Vries.

Het SP-raadslid vreest dat naar de gewenste uitkomst toe wordt geredeneerd nu de deur op een kier staat en dat het BZOB-bos feitelijk vogelvrij is verklaard. “Vroeger was er geen twijfel over de bescherming van het BZOB-bos maar nu gaat alles schuiven.”

De Vries ziet zijn zorgen bevestigd door een recente publicatie in het Eindhovens Dagblad. Reden voor de SP’er om onderstaande schriftelijke vragen te stellen.

In het ED valt te lezen dat er interesse is van bedrijven om zich te vestigen op het grondgebied van het BZOB-bos. De bedrijven zouden samen 17 hectare grond nodig hebben. Dit wordt bevestigd door de gemeente, aldus het bericht. (1) De SP-fractie is hierover verbaasd. In de structuurvisie valt namelijk te lezen dat er ‘op dit moment voor het huidige BZOB sprake is van een reële vraag naar in totaal ca. 17 hectare.’ (2) Daar wordt dus gesproken over het huidige bedrijventerrein, en niet het BZOB-bos.
Tot slot constateert de SP-fractie dat in de 2e Bestuursrapportage (Berap) de gerealiseerde verkoop van bedrijventerreinen nul kavels bedraagt. (3) In reactie op de vraag vanuit de commissie MOE gaf wethouder van Mierlo als antwoord dat er wel vraag is naar 17 hectare, maar dat de gemeente niet beschikt over een passend aanbod qua grond.

Dat brengt de SP op de volgende vragen:

1. Klopt het dat er sprake is van een reële vraag van 17 hectare bedrijventerrein? En klopt het dat deze vraag zich richt op het BZOB-bos, zoals in de krant staat aangegeven?
2. Klopt het dat er op het huidige BZOB nog circa 27 hectare beschikbaar is?
3. Waarom wordt de vraag van 17 hectare niet ingevuld op deze beschikbare grond op het huidige BZOB?
4. Waarom zouden deze 27 hectare geen passend aanbod zijn, zoals wethouder van Mierlo aangaf bij de behandeling van de 2e Berap?
5. Blijft het college uitvoering geven aan de wens van de meerderheid van de raad dat het BZOB-bos pas ter sprake komt als op de bestaande bedrijventerreinen geen ruimte meer is? (4) Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt zij de mening van de SP-fractie dat hier dus op dit moment nog geen sprake van kan zijn, gezien de 27 hectare die nog beschikbaar is op het huidige BZOB?
6. Wat is de oorzaak van het feit dat er in 9 maanden tijd geen enkele kavel aan bedrijventerrein is verkocht?
7. Waarom lijkt er, gezien de beantwoording van wethouder van Mierlo bij de behandeling van de 2e Berap, enkel vraag naar grote bedrijventerreinen, en niet naar kleinere kavels?

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

1) Eindhovens Dagblad, 10 oktober 2013
2) Structuurvisie Helmond 2030, blz. 29
3) Presentatie bij 2e Berap, sheet 45
4) Raadsvergadering 10 januari 2012

antwoord college (pdf-bestand)

U bent hier