h

Waarom de SP tegen verruiming van de winkeltijden is

4 oktober 2013

Waarom de SP tegen verruiming van de winkeltijden is

Raadsvergadering dinsdag 1 oktober - op de agenda staat het voorstel om de winkeltijden nagenoeg vrij te geven. Raadslid Ad Spruijt legt in zijn bijdrage uit waarom de SP tegen is.

Voorzitter, de SP is geen voorstander van de voorgestelde wijziging van de winkeltijdenverordening. Waar de huidige verordening voorziet in een beperkt aantal openstellingen op zondag zal dit in de nieuwe verordening vrijgelaten worden. In principe kunnen winkels dan 52 zondagen tussen zes uur 's ochtends en tien uur 's avonds per jaar open zonder dat daarvoor een vrijstelling noodzakelijk is.

Waar de huidige verordening nog enigszins rekening hield met de verhouding privé/zakelijk is dat in de nieuwe verordening totaal verbleekt. De nieuwe verordening verliest de belangen van met name de kleinere winkelier, die moet immers zelf nog meer gaan werken of duur personeel in huren, totaal uit het oog. Daarnaast zullen ook de belangen van de werknemers verder worden verminderd. Het zal voor de vakbonden steeds moeilijker worden om bijzondere beloningen in de CAO af te spreken, waardoor de verdiensten van de werknemers zullen afnemen. Ook onder andere teamsporten zullen het steeds moeilijker krijgen, omdat leden wedstrijden niet kunnen spelen omdat ze moeten werken.

Daarnaast zal het in de meeste winkelcentra in Helmond niet gezelliger worden. In plaats van meer duidelijkheid zal er juist minder duidelijkheid zijn doordat niet duidelijk is wanneer en welke winkels open zullen zijn. Veel winkeliers hebben immers al aangegeven niets te zien in 52 zondagopenstellingen.

Wat de SP betreft blijft de openstelling beperkt tot zo’n 12 vastgestelde zondagen, waarbij het overgrote gedeelte van de winkels in Helmond open is en ze daarbij eventueel iets speciaals organiseren voor de consument. Wat overigens ook niet wil zeggen dat dit voor de winkeliers automatisch voor een hogere omzet zorgt.

De SP en CDA-raadslid Ron Peters stemden tegen het voorstel, de rest van de raad ging akkoord.

2 oktober 2013

 

 

U bent hier