h

Helmondse begroting aangenomen met krappe meerderheid

8 november 2013

Helmondse begroting aangenomen met krappe meerderheid

Stond de SP vroeger vaak redelijk alleen, deze keer stemde de voltallige oppositie plus twee D'66-ers tegen de begroting. Negentien raadsleden stemden vóór, zeventien raadsleden stemden tegen.

Het plan om het aantal raadsleden te verminderen is van tafel, maar de regering wil wel de bijbehorende bezuiniging handhaven. Het SP-voorstel om deze bezuiniging dan ook daadwerkelijk door te berekenen naar de raadsvergoedingen en niet uit een ander potje te betalen, werd door een meerderheid afgewezen. Het kreeg alleen steun van GroenLinks en Helder Helmond.

Het SP-voorstel om géén geld uit te trekken voor de Ruit werd eveneens afgewezen: 15 vóór, 21 tegen.

Wel steun kreeg het SP-voorstel om een duidelijk signaal af te geven aan het kabinet over het huidige beleid en de gevolgen er van. Veel partijen delen de zorg daarover, alleen de VVD stemde niet in.

U bent hier