h

Motie Kamer: uitstel voor Ruit om Eindhoven

4 december 2013

Motie Kamer: uitstel voor Ruit om Eindhoven

Er komt voorlopig geen geld uit Den Haag voor de Ruit om Eindhoven. Voor het peperdure wegenproject, een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal tussen Eindhoven en Laarbeek plus verbreding van de N279, werd steeds uitgegaan van een rijksbijdrage van 268 miljoen euro. Daar is nu een stokje voor gestoken. Gisteren ging een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord met een motie van deze strekking.

De Kamer vindt dat het geld vooralsnog beter kan worden gebruikt voor het aanpakken van andere knelpunten in de regio. Ook vinden de partijen dat nut en noodzaak van de Ruit “nog onvoldoende onderbouwd zijn”.

Gisteren ook stond het onderwerp - ondertekening van de bestuursovereenkomst - op de agenda van de Helmondse raad. Meteen na het bekend worden van de kameruitspraak stelden SP, PvdA, Trots, Helder Helmond, GroenLinks, D66 en Helmond Aktief een motie op om af te zien van ondertekening. Van indiening is het niet meer gekomen omdat het college het punt van de agenda haalde. “Voor nader beraad.”

Er is veel tegenstand tegen de Ruit. Bij burgers, omwonenden, milieu- en natuurorganisaties. Betekent uitstel ook afstel? SP-fractievoorzitter Erik de Vries: “Dat is nog lang niet zeker. Er is een kink in de kabel gekomen, maar het wegenplan is niet definitief geschrapt. Actie blijft nodig!”

De kamermotie werd ingediend door ChristenUnie en kreeg steun van PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, en 50+. Motie (pdf-bestand)

U bent hier