h

SP-motie aangenomen, raad keurt handelwijze vergoedingen af

7 januari 2014

SP-motie aangenomen, raad keurt handelwijze vergoedingen af

De meerderheid van de raad heeft een SP-motie aangenomen om de handelwijze van het college af te keuren. Onderwerp: het toekennen van subsidie en vergoedingen. Achttien leden stemden voor, 17 tegen. Behalve de SP stemden PvdA, CDA, Helmond Aktief, Trots en Berry Smits vóór. SDOH-D66-Helmondse Belangen, VVD, Helder Helmond en GrLi stemden tegen.

Hieronder de toelichting van SP-fractievoorzitter Erik de Vries.

“Voorzitter, op 29 november 2013 heeft de SP vragen gesteld over door het college verstrekte subsidies en vergoedingen. Dit naar aanleiding van het artikel in het Eindhovens Dagblad over de subsidie aan de stichting Multicultureel Centrum en de vergoeding voor het beheer van het centrum. Tijdens de raadsvergadering van 3 december lagen de antwoorden al op tafel. Dank voor deze snelle beantwoording! Maar doordat de antwoorden pas vlak voor de raadsvergadering werden gegeven, konden we er op dat moment niet op doorpakken. Daar is volgens de SP-fractie wel reden toe. Want hoewel het college aangeeft dat het beleid aangescherpt zal gaan worden, om onduidelijke constructies in de toekomst te voorkomen, acht de SP het van belang om als raad een duidelijk signaal af te geven dat het handelen ongewenst is geweest.

Het gaat om twee zaken: allereerst de subsidie aan de stichting Multicultureel Centrum. Het college heeft aangegeven in onderhandeling te zijn over terugbetaling. Mijn fractie is benieuwd naar de vorderingen, en roept het college op deze zaak zo snel mogelijk af te handelen.

Daarnaast was jarenlang sprake van een vergoeding voor toezicht en werkzaamheden in het centrum van Helmond. De SP blijft het ondanks de antwoorden van het college onbegrijpelijk vinden dat dit jaren plaats heeft kunnen vinden buiten het zicht van de overige leden van het college. Maar dat niet alleen: de SP vind ook dat hier nooit geld aan uitgegeven had mogen worden. De functieomschrijving en werkzaamheden zijn op zijn minst vaag te noemen, de urenbesteding valt niet te controleren, en toch stond er een forse vergoeding tegenover. Geld dat wat mijn fractie betreft veel beter besteed had kunnen worden. Daarover hebben we echter nooit de discussie kunnen voeren, omdat zowel raad als college niet geïnformeerd waren over deze afspraken. Dat vind mijn fractie kwalijk, gezien de actieve informatieplicht van het college.

De raad moet het college hierop aanspreken. Wij moeten als raad duidelijk maken dat de manier waarop deze betalingen aan zijn gegaan niet door de beugel kunnen. De wethouder die we hierop aan zouden moeten spreken maakt geen deel meer uit van het college. Dan rest ons als raad geen andere mogelijkheid dan het huidige college hierop aanspreken. Niets doen omdat de wethouder toch al vertrokken is zou in de ogen van de SP-fractie een verkeerd signaal naar de inwoners van de stad afgeven. We moeten als raad duidelijk maken hoe wij denken over deze gebeurtenissen en dat is tot op heden nog niet gebeurd. Vandaar dat mijn fractie de volgende motie indient.”

 

De raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er buiten het zicht van raad en overige collegeleden door een oud-wethouder een subsidie is verstrekt die niet voldeed aan de van toepassing zijnde kaders,

Constaterende dat er buiten het zicht van raad en overige collegeleden door een oud-wethouder een vergoeding is verstrekt voor te verrichten werkzaamheden in het centrum zonder inspraak van en afstemming met de raad,

Van mening dat deze gedragingen ongewenst zijn,

Spreekt haar afkeuring uit over deze handelingen en roept het college op in de toekomst de raad volledig te informeren en beter te betrekken bij dergelijke besluiten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,

Erik de Vries

U bent hier