h

SP: “Het kind moet centraal staan”

14 maart 2014

SP: “Het kind moet centraal staan”

Het kind moet centraal staan, niet ‘budgettaire neutraliteit’. Aldus SP-raadslid Nathalie van der Zanden over de jeugdzorg. Het onderwerp stond op de agenda van de raad afgelopen dinsdag.

De regering wil de jeugdzorg overhevelen naar de gemeenten, maar op het bijbehorende geld wordt eerst 20% gekort. ‘Budgettaire neutraliteit’ houdt in dat de gemeente binnen dit gedeeltelijk wegbezuinigde bedrag blijft.

Nathalie van der Zanden vindt dat een onverstandige afspraak. “Je zet je zelf financieel klem, want je weet niet wat de toekomst brengt. Als meer geld nodig is om kinderen goed te helpen, heb je dat op voorhand met deze afspraak uitgesloten.”

“Afgelopen periode heeft de SP met regelmaat gesproken met specialisten uit de jeugdzorg en jeugdwerkers. Op de vraag of een bezuiniging van 20% het uitgangspunt kan zijn van dit voorstel waarbij voor de huidige bij jeugdzorg betrokken jeugd een overgangssituatie wordt gecreëerd is het antwoord een duidelijk NEE!” Ofwel: zo’n bezuiniging gaat ten koste van goede zorg voor onze jeugd.

Uiteindelijk wezen alleen SP en GroenLinks de door de gemeente voorgestelde aanpak af en stemden tegen. De andere partijen, samen een ruime meerderheid, gingen akkoord.

 

U bent hier