h

Verklaring van SP-fractievoorzitter Erik de Vries over afronding informatiefase

28 maart 2014

Verklaring van SP-fractievoorzitter Erik de Vries over afronding informatiefase

De afgelopen zeven dagen heb ik mij in twee gespreksrondes, met alle in de raad vertegenwoordigde partijen, een beeld gevormd van de politieke situatie na de raadsverkiezingen van 19 maart jl. Het waren zonder uitzondering constructieve gesprekken. De partijen gaven blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel om te komen tot een goed bestuur van deze stad. Een waardevolle constatering, want de komende vier jaar liggen er belangrijke opgaven op ons te wachten.

Stabiliteit en vernieuwing
Ik heb goed geluisterd naar de verschillende partijen. Zij gaven aan dat deze stad een stabiel bestuur vraagt, waarin ook ruimte is voor vernieuwing. De uitslag van de verkiezingen moet goed doorklinken in de combinatie van partijen. En de nieuwe coalitie moet een stevige inhoudelijke basis hebben.

Ik heb een aantal partijen bereid gevonden om samen een volgende fase in te gaan en te onderzoeken of en hoe zij tot een werkbare coalitie kunnen komen. Dat zijn - naast de SP - het CDA, de VVD, Helmond Aktief en GroenLinks.

Formateur
Deze partijen voeren de komende gesprekken onder leiding van een externe formateur. Dr. Arjan Vliegenthart is bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Hij is lid van de Eerste Kamer voor de SP en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vandaag heeft hij een (gezamenlijk) kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van de genoemde partijen.

Natuurlijk is het streven zo snel mogelijk een nieuwe coalitie te vormen, maar snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. We nemen de tijd die nodig is om een stabiele coalitie te vormen die kan rekenen op voldoende draagvlak in de nieuwe gemeenteraad van Helmond.

Erik de Vries
Fractievoorzitter SP in de gemeenteraad van Helmond

U bent hier