h

Maráczi: Hoog tijd voor actie!

23 juni 2014

Maráczi: Hoog tijd voor actie!

11-06-2014 “Savant zorg Helmond: honderden ontslagen” Deze krantenkop bracht de gevolgen van de bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisatie van de zorg wel erg dichtbij. Ook Helmond wordt opgezadeld met een onmogelijke taak. Geen enkele gemeente in Nederland is in staat om deze bezuinigingen op te vangen zonder een enorme kaalslag aan zorg en banen.

In het coalitieakkoord staan de volgende uitgangspunten van onze gemeente bij de drie decentralisaties:

Zorg zo dicht mogelijk bij huis is het vertrekpunt van ons beleid. Wij werken vanuit het motto: één gezin, één hulpverlener, één plan. Daarbij wordt goed gekeken wat mensen zelf kunnen en welke ondersteuning zij in hun sociale omgeving kunnen krijgen. Lukt dat (op onderdelen) niet, dan kunnen zij gebruik maken van algemene voorzieningen. En is dat niet toereikend, dan komen inwoners in aanmerking voor individuele ondersteuning die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften.
Zorgprofessionals geven we de ruimte en het vertrouwen om met de zorgvrager te zoeken naar het best passende aanbod. Ondanks de bezuinigingen proberen wij de thuishulp voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te houden. Want maatwerk is enorm belangrijk. Iedere zorgvraag is anders, iedere wijk is anders.
Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers zich ondersteund voelen. Wij willen aansluiten op de behoefte van inwoners. Daarbij past niet één allesomvattende organisatievorm, maar een flexibele aanpak waarbij we goed gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt.
Bij aanbesteding van zorg kijken wij verder dan alleen de laagste prijs. Wij zetten in op een duurzame relatie met onze partners. Daarbij wegen wij ook mee of de aanbieder uiting geeft aan goed werkgeverschap.
Wij hechten aan keuzevrijheid van cliënten, dus die mogelijkheid bouwen wij in bij aanbestedingen. Lijfgebonden zorg wordt overgelaten aan de professional. Wij willen goed luisteren naar inwoners en cliënten; we bekijken hoe vertegenwoordigers vanuit de wijken en cliënten een sterkere adviesrol kunnen krijgen richting de gemeente.

Mooie uitgangspunten, maar ondanks alle goede voornemens om deze bezuinigingen zo zacht mogelijk te laten landen, zullen ook onze inwoners de gevolgen van de bezuinigingen gaan voelen.
We proberen op een creatieve manier oplossingen te vinden voor deze dramatische bezuinigingen, maar ook dat zal helaas al het leed niet voorkomen.

Het is zeker waar dat de gemeente, die dichter bij de burger staat, meer maatwerk zou kunnen leveren in de uitvoering van de benodigde zorg. Maar dan moeten de gemeenten er wel klaar voor zijn. En daar komt nog
bij dat de gemeenten, die zich nog nooit op deze manier met de zorg beziggehouden hebben, een geheel nieuw vangnet moeten creëren met een drastisch kleiner budget.

Iedereen kan dan ook op zijn klompen aanvoelen dat dit gehaaste beleid voor veel problemen gaat zorgen. Zulke grote veranderingen vragen om zorgvuldigheid en hebben tijd nodig. Dit kabinet wil alles zo snel mogelijk over de schutting van de gemeenten gooien en zo alle verantwoordelijkheid afschuiven.

Maar wat kunnen we daar als gemeente Helmond nog aan doen? We kunnen ons verzetten! Het verzet richting rijksoverheid bundelen om de ramp die ons boven het hoofd hangt af te wenden. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we hiervoor zoveel mogelijk Helmonders op de been krijgen.Bent u als cliënt, zorgmedewerker, hulpverlener, mantelzorger, thuishulp of betrokken Helmonder bereid om de barricade op te gaan? Laat het ons weten via https://helmond.sp.nl/contact-met-afdeling-helmond

Het is nog niet te laat!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

Deze column verscheen op de weblog van Helmond.

U bent hier