h

Maráczi: Armoede erkend, maar wat nu?

12 augustus 2014

Maráczi: Armoede erkend, maar wat nu?

In mei van dit jaar was ik bij de première van de film “We are all in this together”. Deze film is een project van de stichting Durf jij? Dat is een stichting voor huishoudens met een laag inkomen. De film is gemaakt door vier derdeklassers van het Vmbo-T van het Jan van Brabant College in Helmond. In deze korte film worden bekende en minder bekende Nederlanders naar hun mening gevraagd over armoede. De makers hopen dat mensen gaan nadenken over armoede, en er een discussie op gang gebracht kan worden.

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch is er in ons land armoede. Zoals we allemaal weten. Arme mensen in Nederland gaan gelukkig niet dood van de honger. Maar veel dingen kunnen ze zich niet veroorloven. Geen geld voor gezond eten bijvoorbeeld, of voor sportschoenen, verjaardagscadeautjes of een vakantie. Op armoede wordt neergekeken. Veel arme mensen schamen zich voor hun situatie. Zij kunnen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen.

Volgens cijfers van 2011 heeft in Helmond bijna 11% van het totaal aantal huishoudens een inkomen tot 105% van het wettelijk sociaal minimum, in tegenstelling tot 9,2% in Nederland als geheel. Let wel, dit zijn cijfers van 2011! Tot nu toe hebben we nog geen nieuwe cijfers, maar gezien de huidige crisis en de toenemende werkloosheid, zullen die zeker gestegen zijn.

Dit blijkt ook uit de landelijke cijfers. Volgens een bericht van 28 mei jl. meldt het CBS dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de laatste 5 jaar is toegenomen. Vanaf vorig jaar gaat de stijging in een versneld tempo, omdat de arbeidsmarkt sinds die tijd sterk is verslechterd.

En volgens de stichting Kinderarmoede groeit momenteel één op de tien kinderen op in armoede.

Sinds 2010 is er een Armoedeplatform in Helmond actief. Tal van organisaties uit Helmond nemen deel aan het Platform, wat ten doel heeft om de uitwisseling en samenwerking tussen de instellingen, organisaties en gemeente op het gebied van armoedebestrijding te bevorderen en te verbeteren. Enkele voorbeelden van de voorzieningen en organisaties in Helmond zijn de Super Sociaal, stichting Leergeld, de Budgetwinkel, de Ruilwinkel.

Maar daarnaast ontstaan er gelukkig ook initiatieven zoals de stichting Durf jij?
Het doel van deze stichting is:
Het besteden van aandacht aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting in het kader van armoedebestrijding, met als doel hen te helpen en te ondersteunen zodat hun eigenwaarde wordt bevorderd en vergroot.

Of de stichting Speel je mee. Een stichting die tot doel heeft om gezinnen (tijdelijk) te ondersteunen bij het vieren van hun kinderverjaardagen. Zij zamelen bruikbaar, compleet en goed speelgoed in zodat de ouders bij hen een verjaardagscadeautje uit kunnen zoeken. Zodat hun kind echt jarig kan zijn!

Hieruit blijkt dat het leeft in de samenleving, dat mensen zich betrokken voelen bij het armoedeprobleem en bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun medemens.

Nou de politiek nog! Want is niet het grootste probleem dat een meerderheid van de politiek in Den Haag vast blijft houden aan de bezuinigingen? Op allerlei fronten: sociale werkplaatsen, jeugdzorg, thuiszorg, uitkeringen als WW en Wajong, noem maar op. Zo’n 800.000 mensen hebben een betalingsregeling bij een zorgverzekeraar, omdat zij de zorgkosten niet kunnen opbrengen. Bijna alle huisartsen hebben te maken met patiënten die zorg mijden om financiële redenen; vanwege het eigen risico van 360 euro. En vergeet niet de enorme hap uit het huishoudbudget door de huurlasten. Als gevolg van het regeringsbeleid waren de huurverhogingen in 2013 en 2014 de hoogste in twintig jaar.

Op dit moment is Helmond bezig met een nieuwe Armoedenota. Het onderwerp gaat mij na aan het hart en ik zie er dan ook naar uit om, te zijner tijd, de plannen in de commissie Samenleving te bespreken. Maar ik wil geen goedkoop praatje houden. Lokaal kunnen we al die landelijke bezuinigingen niet rechtbreien. Bedenk dat ook de gemeente wordt kaalgeplukt door diezelfde partijen die het huidige landelijke beleid bedenken en steunen. Er is méér nodig om het roer om te krijgen. Massale actie en strijdbare vakbonden zijn nodig!

U ziet dat de film “We are all in this together” mij alvast flink aan het denken heeft gezegd. Ik hoop dat de film nog veel meer mensen aan het denken zet. Want zoals de titel al zegt, armoede gaat ons allemaal aan. Het is niet meer “de ver van mijn bed show”. Door de crisis, bezuinigingen, ziekte of werkloosheid kan het ons allemaal overkomen!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

Deze column verscheen op de weblog van Helmond.

U bent hier