h

Begroting gepresenteerd: meer geld voor armoedebestrijding

28 september 2014

Begroting gepresenteerd: meer geld voor armoedebestrijding

Afgelopen vrijdag is de begroting gepresenteerd. Zoals in het coalitieakkoord is afgesproken gaat er meer geld naar armoedebestrijding.

De inkomensgrens om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen gaat omhoog naar 120% van het sociaal minimum. Door deze verbetering van het sociaal vangnet kunnen meer mensen een beroep doen op deze regelingen.

Het gaat om de individuele bijzondere bijstand, maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en de participatieregeling voor schoolgaande kinderen.

Geraamd wordt dat Helmond in 2014 zo’n 6900 huishoudens telt op of onder de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum. Daarbij gaat het om 2900 kinderen.

Ook gaat er ook meer geld naar schulddienstverlening. Niet alleen om mensen te helpen die al door schulden in de problemen zitten, maar ook om schulden te voorkomen. Hiervoor wordt 50.000 euro gestoken in de zogeheten formulierenbrigade.

Een andere afspraak uit het coalitieakkoord die nu in de begroting is opgenomen, betreft het sociaal innovatief fonds van 4,5 miljoen euro. De regering hevelt taken als jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning over naar de gemeenten met tegelijkertijd zware bezuinigingen. Om rampen te voorkomen dient het geld uit dat fonds, bijvoorbeeld voor het tegengaan van wachtlijsten.

- over de begroting (link)

- monitor lage inkomens (pdf-bestand)

U bent hier