h

Zorgboog stopt met thuiszorg

13 september 2014

Zorgboog stopt met thuiszorg

De gevolgen van de landelijke bezuinigingen worden steeds duidelijker. De Zorgboog stopt met de thuiszorg. De landelijke bezuiniging bedraagt volgend jaar 30% oplopend naar 40% vanaf 2016.

Samen met de andere Peelgemeenten staat Helmond voor de taak om met veel minder geld toch de zorg overeind te houden. Daar is overleg over met negen zorgaanbieders. Met zeven van hen is de gemeente inmiddels tot overeenstemming gekomen. Met één zorgaanbieder is het overleg nog gaande. De Zorgboog heeft nu afgehaakt.

Hoewel de Zorgboog een grote organisatie is, is ze op het gebied van de thuiszorg maar een kleine speler. Het in stand houden van de thuiszorg is vanwege de indirecte kosten voor de Zorgboog extra duur.

SP-wethouder Nathalie van der Zanden betreurt het besluit: “Onze zorg gaat nu uit naar het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en naar continuïteit van goede zorg voor onze inwoners. Wij zijn blij dat de Zorgboog zich inspant om voor zowel het personeel als de cliënten een goede oplossing te zoeken en wij zullen dit traject waar mogelijk ondersteunen.”

Het besluit van de Zorgboog raakt ruim 90 medewerkers die thuiszorg leveren aan 350 cliënten. Er is vertrouwen dat voor medewerkers en cliënten een goede oplossing komt door hen onder te brengen bij andere zorgaanbieders. Inzet is dat de mensen hun vertrouwde hulp behouden. Voor de medewerkers geldt dat de zorg-cao wordt nageleefd.

De zware landelijke bezuinigingen eisen overal in het land hun tol. Geen enkele gemeente is bij machte om de miljoenenbezuiniging op eigen kracht te repareren. SP-wethouder Nathalie van der Zanden: “Een bezuiniging van 30% in 2015 oplopend naar 40% vanaf 2016 op de hulp bij het huishouden is zeer ingrijpend en zal ook voor inwoners van Helmond niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. De inspanningen van de Peelgemeenten en de zorgaanbieders zijn erop gericht dat de mensen die dat hard nodig hebben nog steeds de juiste hulp krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken.”

- persbericht Zorgboog (pdf-bestand)

- raadsinfobrief gemeente Helmond (pdf-bestand)

U bent hier