h

Helmond kiest voor ‘knip’ in de Ruit

5 november 2014

Helmond kiest voor ‘knip’ in de Ruit

Helmond kiest voor een ‘knip’ in de Ruit. Er moet nu nog geen besluit vallen over een weg langs het Wilhelminakanaal, de zogeheten oost-westverbinding. Eerst moeten alternatieven worden uitgevoerd en onderzocht op bewezen effecten. Pas dan kan beoordeeld worden of de oost-westverbinding echt nodig is.

Gisterenavond stond de Ruit op de agenda van de gemeenteraad. Het college van B en W stelde voor om te kiezen voor het alternatief uit de regionale studie. SP-raadslid Hans Verbakel: “De uitkomst van die regionale studie is in onze ogen beter dan het standpunt van de Provincie, maar nog altijd zit er een weg in langs het Wilhelminakanaal. Deze weg kost een flinke berg gemeenschapsgeld, gaat door kwetsbaar gebied, en er zijn vraagtekens te plaatsen bij de effectiviteit van deze weg. Vandaar dat de weg zo omstreden is. Niet alleen in de politiek, maar in de hele samenleving.”

Een groot aantal partijen in de Helmondse raad deelt deze kritiek. D66, GroenLinks, Helmond Aktief, het raadslid Henriëtte Verouden, Senioren 2013, Helder Helmond en SP dienden daarom gezamenlijk een amendement in om het collegevoorstel op dit punt te wijzigen. Kern van de wijziging: eerst moeten alternatieven worden uitgevoerd en onderzocht op bewezen effecten, en dan kan beoordeeld worden of de weg nog echt nodig is. SP’er Verbakel: “Bij alternatieven moet je denken aan zaken als beter openbaar vervoer, de E-bike, carpoolen, lokaal maatwerk, mobiliteitsmanagement en Smart Mobility.”

Met steun van de PvdA werd het amendement aangenomen met een meerderheid van twintig stemmen vóór, zestien stemmen tegen. Verbakel is blij met deze uitkomst. “Wethouder de Vries zit vandaag al bij de provincie om het standpunt van Helmond over te brengen. Hij heeft een duidelijke boodschap meegekregen.”

Geen verbreding van N279
Onderdeel van het standpunt over de Ruit is de vraag of de N279 wel of niet verbreed moet worden. De kwestie is vooral van belang voor de wijken in de buurt van deze weg: Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis. Hierover is de gemeenteraad eensgezind. Nee, de weg moet niet verbreed worden.

amendement (pdf-bestand)

U bent hier