h

“Het kabinet legt de zorg een onverstandige, ordinaire bezuiniging op”

3 december 2014

“Het kabinet legt de zorg een onverstandige, ordinaire bezuiniging op”

Dinsdagavond besprak de gemeenteraad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het beleid voor de komende jaren. De WMO regelt veel zaken met de zorg zoals hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Per 1 januari verandert er veel. De mensen die aangewezen zijn op hulp in de huishouding, hulp bij het douchen of medische zorg krijgen, hebben inmiddels een brief met uitleg in de bus gehad.

Bijna dagelijks staan er artikelen in de krant over de veranderingen die in aantocht zijn. Groot probleem zijn de enorme bezuinigingen waarmee de veranderingen gepaard gaan. “Het kabinet legt de zorg een onverstandige, ordinaire bezuiniging op”, zegt SP-raadslid Lonneke Maráczi.

De SP, met twee wethouders in het college, neemt verantwoordelijkheid voor het Helmondse beleid. Maráczi: "We proberen het zo sociaal als mogelijk te houden, tegen die zware bezuinigingen in."

Hieronder de bijdrage van het SP-raadslid afgelopen dinsdag in de gemeenteraad.

--------

"Voorzitter, met de opgedrongen veranderingen en bezuinigingen in de zorg zijn wij, als SP, op zijn zachts gezegd niet blij. Dat de zorg beter en anders moet, daar zijn ook wij van overtuigd. Maar wij blijven van mening dat zo'n gigantische verandering eerst om een investering vraagt. Zowel van cliënten, zorgpersoneel en eigenlijk alle Nederlanders wordt er een andere denk- en werkwijze gevraagd, ik zou bijna zeggen een cultuuromslag. Dit is een proces wat de nodige tijd vraagt en ook zeker NIET met een gigantische bezuiniging gepaard zou moeten gaan. Daarom zien wij deze transitie dan ook helemaal niet als een welgemeende verbetering van de zorg. Zoals het nu met deze snelheid door het kabinet wordt ingevoerd, kunnen wij het niet anders zien als een onverstandige, ordinaire bezuiniging met alle gevolgen van dien.

Voorzitter: Dit gezegd hebbende, is het voor ons ook geen optie om er dan maar voor weg te lopen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en nemen die dan ook. Lokaal hebben wij keuzes kunnen maken hoe we dit beleid uit willen voeren. In Helmond kiezen we bijvoorbeeld kwaliteit boven geld, we kiezen voor behoud van huishoudelijke hulp, we oormerken het geld voor de zorg en er is een vangnet beschikbaar. De SP fractie is blij dat deze sociale keuzes gemaakt zijn. Aan deze transitie is in Helmond tijdig, serieus en doordacht gewerkt. Dankzij alle betrokkenen en het vele werk dat er verricht is kunnen wij concluderen dat het beleid zo goed en sociaal als mogelijk wordt uitgevoerd. Daarom zullen wij hier ook mee instemmen.

Maar voorzitter waar wij ons ook ten volle van bewust zijn is dat we hiermee onmogelijk alle bezuinigingen kunnen opvangen die ons vanuit Den Haag opgedrongen worden. Het is dan ook een misverstand dat wij, door met dit beleid in te stemmen, niet de gedwongen ontslagen en de late informatievoorziening aan cliënten en personeel betreuren, of ons geen zorgen meer maken over de gevolgen van deze nieuwe wet. Integendeel, na de invoering van de wet op 1 januari 2015 zullen wij alles kritisch blijven volgen.

En dit geldt niet alleen voor de gevolgen van de nieuwe WMO maar ook voor de gevolgen van de nieuwe wet langdurige zorg. Voorzitter, gisteren heeft Savant bekend gemaakt dat er 73 helpenden worden ontslagen. Door dit bericht worden de gevolgen ineens concreet en gaat het leven. Je weet dat het onvermijdelijke gaat komen en als het dan zover is komt het hard aan. De vraag is nu hoe gaan wij hier in Helmond mee om? Wat is onze taak als College en Raad? Volgens onze fractie is het onze eerste verantwoordelijkheid als College en Raad van deze stad om de noodzakelijk zorg voor onze inwoners te waarborgen. Maar hoe doen we dat?

Mede door deze vragen heb ik dan ook vandaag contact opgenomen met Savant. Hierbij is het mij wel duidelijk geworden dat het begrip noodzakelijke hulp een complex gegeven is. Hier is geen standaard definitie voor te geven. Maar ook Savant streeft hetzelfde doel na. Iedereen moet noodzakelijke hulp krijgen en niemand mag er tussen wal en schip vallen. De komende zes maanden krijgen alle cliënten een individueel gesprek. Noodzakelijke hulp is maatwerk; zo ook de indicatiestellingen. De zorg die bij de één niet meer geïndiceerd kan worden kan bij een ander nog wel. Bijvoorbeeld: het aantrekken van steunkousen wordt niet meer geïndiceerd, maar als de cliënt vaatproblemen heeft en de zorgmedewerker dus met een zogenaamde klinische blik deze handeling verricht kan het nog wel geïndiceerd worden. Dan spreekt men van een geneeskundige zorgbehoefte. Dit om even aan te geven hoe complex het allemaal is.

In de komende maanden zal dan ook pas duidelijk worden wat deze wet nu concreet voor onze inwoners gaat betekenen. Ook dit proces zullen wij kritisch blijven volgen. Dit vragen en verwachten wij ook van onze wethouder.

Misstanden zullen wij aan de kaak stellen en hier zullen oplossingen voor gevonden moeten worden. De SP- fractie blijft zich inzetten voor goede, eerlijke zorg en wij vertrouwen erop dat we hierbij samen met deze raad en dit college op kunnen trekken.

Tot slot voorzitter wil mijn fractie nogmaals grote dank en complimenten uitspreken aan alle betrokken ambtenaren. Wij hopen dat zij na al het vele, goede werk dat zij hebben verricht van een welverdiende Kerstvakantie kunnen genieten!"

U bent hier