h

Meer informatie over afval bij Gerrits is nodig

23 december 2014

Meer informatie over afval bij Gerrits is nodig

Eind november hadden veel Helmonders last van stank afkomstig van Gerrits Metaalhandel. De stankoverlast werd veroorzaakt door shredderafval dat ging broeien. Waren er ook risico’s voor de volksgezondheid, vroeg de SP aan het college?

Antwoord: “Doordat niet bekend is wat voor metalen/ kunststoffen in de berg aanwezig waren, is het ook niet mogelijk om een uitspraak te kunnen doen over een potentieel risico. Als college vinden wij dat niet acceptabel; we gaan onderzoeken of het mogelijk is om meer zicht te hebben op de samenstelling van het materiaal dat door Gerrits Metaalhandel wordt verwerkt.”

Lees de volledige reactie van het college (pdf-bestand)

U bent hier