h

Over integriteit

16 december 2014

Over integriteit

Maandag stond het onderwerp integriteit op de agenda van de raadscommissie Algemene en  Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA). Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks.

Voorzitter, ik kwam de volgende definitie tegen van integriteit.

"Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen dubbele agenda en veinst geen emotie. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken."

Volgens deze definitie is integriteit dus vooral een persoonlijke eigenschap. Je weet heel goed wat integer is en wat niet; je bent het of je bent het niet. Op zich zit daar veel waars in maar toch is daar niet alles mee gezegd. Zo zou iemand met de beste bedoelingen de burgemeester een geschenk willen geven, omdat er ergens een probleem is opgelost, maar moet de burgemeester daar toch mee opletten. Van de gedragscode voor het college voor B en W mogen namelijk geen geschenken aangenomen worden van meer dan 50 euro. Geschenken van meer dan 50 euro moeten worden gemeld en zijn eigendom van de gemeente.

Dit simpele voorbeeld toont dat je het met alleen persoonlijke integriteit, hoe belangrijk ook, niet redt. Wij leven in een wereld met vele belangen. Eigen belang, economisch belang, allerlei deelbelangen. Bij die belangen kan over bepaald gedrag heel verschillend gedacht worden. In sommige kringen vinden ze moeilijk doen over een geschenk misschien kinderachtig gezeur. Maar bij de overheid gaat het om het algemeen belang, het publiek belang. En dan is integriteit zo mogelijk extra belangrijk.

Voorzitter, daarom zijn wij blij met de inspanningen van het college om de integriteit in de organisatie te bevorderen. De raadsinfobrief gaat aan een kant over de risico-analyse integriteit die bij de afdeling Werk en Inkomen en aan de andere kant over integriteit in het algemeen. Vanwege privacy-overwegingen kan natuurlijk niet alles open en bloot op tafel worden gelegd. Er is voor gekozen om zo transparant mogelijk te zijn. En dat is een goede zaak. Dat laat betrokkenen zien dat de gemeente er serieus mee bezig is. Meer in het algemeen wil ik tot slot nog wijzen op het grote belang van een goede, collegiale werksfeer waarin medewerkers elkaar op zaken kunnen aanspreken als dat nodig is. Ik denk dat in zo'n werksfeer integriteits-problemen maar weinig kans maken.

- raadsinfobrief integriteit (pdf-bestand)

- gedragscode B en W (link)

U bent hier