h

“Overleg huishoudelijke hulp moet maatwerk zijn”

31 december 2014

“Overleg huishoudelijke hulp moet maatwerk zijn”

Er verandert veel in de zorg. De zorgaanbieders zijn druk doende om de veranderingen in de thuiszorg door te voeren. Wat vaak betekent dat er minder uren hulp wordt verleend en meer beroep wordt gedaan op mantelzorg. SP-raadslid Lonneke Maráczi:  “Dat is voor de zorgaanbieders een omvangrijke operatie, maar het mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het moet wel maatwerk zijn.” Bij de SP kwamen enkele klachten binnen. Reden voor het raadslid om schriftelijke vragen te stellen.

Helmond, 31 december 2014

Aan het college van B en W

Onderwerp: vragen overleg zorgaanbieders met cliënten

Geacht college,

De gemeente en de zorgaanbieders zijn volop in de weer met de veranderingen in de thuiszorg. Gezien de forse landelijke bezuinigingen is het ondoenlijk om deze veranderingen door te voeren zonder dat iemand er iets van merkt. De mensen die huishoudelijke ondersteuning ontvangen hebben hierover in de afgelopen periode allemaal een brief gehad. Dit is een omvangrijke operatie.

Het is zaak om deze operatie zorgvuldig door te voeren. In de ene situatie is het misschien mogelijk om het aantal uren hulp te verminderen en om een extra beroep te doen op hulp van de familie, in andere situaties weer niet. Dit dient zorgvuldig bekeken te worden in overleg met betrokkene. Dit is maatwerk. Hierover zijn afspraken gemaakt.

Inmiddels echter hebben wij enkele klachten ontvangen. Volgens betrokkenen is er geen maatwerk, maar wordt door de zorgaanbieder simpelweg medegedeeld dat het aantal uren hulp wordt verminderd. Zonder overleg en onderzoek dus. Reden voor een van de betrokkenen om ook een formeel bezwaarschrift in te dienen.

VRAGEN

1) Wij zijn bezorgd dat niet iedere cliënt zo vaardig is om bezwaar te maken of om op een andere manier aan de bel te trekken als dat nodig is. Deelt u deze zorg?

2) Deelt u onze mening dat de zorgaanbieders gehouden zijn om overleg te voeren met betrokkene en zo nodig onderzoek te doen voordat een definitief besluit over de hulp wordt genomen?

3) Bent u bereid om over deze kwestie te overleggen met de zorgaanbieders?

Namens de SP-fractie,

Lonneke Maráczi

U bent hier