h

Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

17 december 2014

Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

Afgelopen maandag heeft de burgemeester bekend gemaakt dat er een onderzoek loopt naar de interne gang van zaken bij de Stadswacht. De SP heeft om dit onderzoek gevraagd. Hieronder een toelichting.

Voorgeschiedenis

Sinds de zomervakantie krijgt de SP verontrustende signalen over de Stadswacht. Om beter zicht te krijgen op de problemen heeft de SP over een periode van drie maanden – augustus, september en oktober – gesprekken gevoerd met zo’n vijftien medewerkers. Een oud-medewerker van de Stadswacht is nauw betrokken bij de gesprekken. De betrokkenheid van de oud-medewerker is erg belangrijk. Hij is goed geïnformeerd en kent veel medewerkers. Dat wekt vertrouwen. Vertrouwen is een sleutelwoord in de hele kwestie.

Belangrijkste probleem lijken de heersende cultuur en de wijze van leiding geven. De klachten variëren van niet serieus genomen worden, zich gekleineerd voelen tot en met zich onder druk gezet voelen. Er zou een angstcultuur heersen.

Andere klachten gaan onder meer over de begeleiding van leerlingen, het grote verloop en ziekteverzuim, het seponeren van bonnen en de salariëring van de medewerkers. Er zou willekeur zijn, toeslagen worden niet of niet correct betaald.

Behalve met medewerkers zijn ook gesprekken gevoerd met enkele oud-medewerkers. In alle gesprekken worden in meer of mindere mate de problemen bevestigd.

Op maandag 6 oktober wordt een medewerker op staande voet ontslagen. Enkele dagen later wordt dit ontslag omgezet in ontslag met wederzijds goedvinden. De gang van zaken rond dit ontslag roept allerlei vragen op en maakt dat voor de SP de kwestie in een stroomversnelling raakt.

Niet lang daarna hakt de SP de knoop door en concludeert dat alle bevindingen en gesprekken opgeteld een duidelijk signaal zijn dat niet genegeerd kan worden.

Op 24 oktober schrijft fractievoorzitter Mieke Meulendijks een brief aan burgemeester Blanksma. “Onze conclusie op basis van onze bevindingen is vooralsnog dat een vertrouwenwekkend onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de Stadswacht op zijn plaats zou zijn.” Aldus de brief.

Onderzoek

Een week later op 31 oktober volgt een gesprek met burgemeester Blanksma en de ambtenaar integriteit. Gezien de bevindingen is verder onderzoek op zijn plaats, luidt de gezamenlijke conclusie, maar ook dat dit zorgvuldig dient te gebeuren.

Op donderdag 27 november spreekt burgemeester Blanksma de medewerkers en de leiding toe en kondigt aan dat een externe vertrouwenspersoon wordt aangesteld. De medewerkers kunnen zich bij hem melden voor een gesprek. Het onderzoek is gestart.

De bevindingen van het onderzoek en het horen van de medewerkers worden 13 januari besproken in het college van B en W.

De SP is blij dat de burgemeester de kwestie voortvarend heeft aangepakt en wacht nu de uitkomst van het onderzoek af.

------------

U bent hier