h

Levendig debat met Jasper van Dijk over ‘chloorkip’

12 mei 2015

Levendig debat met Jasper van Dijk over ‘chloorkip’

Foto: SP

De ‘chloorkip’ staat symbool voor het omstreden handelsverdrag tussen VS en Europa dat in de maak is (TTIP). De dertig bezoekers voerden er gisterenavond in wijkhuis De Fonkel een levendig debat over met SP-kamerlid Jasper van Dijk.

Het verdrag is bedoeld om allerlei belemmeringen die in de ogen van bedrijven de handel bemoeilijken uit de weg te ruimen. Zo wordt in Europa het voorzorgsprincipe gehanteerd. Producten mogen pas op de markt als op voorhand vaststaat dat ze veilig zijn. De VS kent zo’n strikt systeem niet. Is het wijsheid om dan maar het voorzorgsprincipe af te schaffen in het kader van het wegnemen van handelsbelemmeringen?

Nee, vindt Jasper van Dijk. Aan de hand van dit en andere voorbeelden legde het kamerlid omstandig uit waarom de SP fel gekant is tegen het handelsverdrag.

Het verdrag heeft grote gevolgen op allerlei terreinen. Het gaat om voedselveiligheid, milieu, maar ook arbeidsvoorwaarden. Niet verwonderlijk dat het bij de bezoekers een hele reeks van vragen opriep. Opmerkelijk ook dat ondanks de enorme impact van het verdrag er zo weinig over bekend is. Er was dan ook brede instemming dat het onderwerp veel meer aandacht verdient.

U bent hier