h

Meer voor wie minder heeft!

18 juni 2015

Meer voor wie minder heeft!

Verantwoordelijk SP-wethouder Nathalie van der Zanden presenteert nieuw minimabeleid. Titel van de nota: Meer voor wie minder heeft!

Om de armoede te bestrijden zijn al enkele maatregelen bekend. Belangrijk is het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van het sociaal minimum voor de individuele bijzondere bijstand, maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en de participatieregeling voor schoolgaande kinderen. Meer mensen kunnen een beroep doen op deze regelingen. Structureel geld is beschikbaar gesteld voor de continuering van de Formulierenbrigade. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor het blijvend beroep dat wordt gedaan op de individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. En Super Sociaal en Lets Ruilwinkel kunnen blijven rekenen op subsidie ook na 2018.

Extra aandacht gaat nu uit naar het verminderen van het taboe rondom financiële problemen. Niemand loopt daar graag mee te koop. Door schaamte hebben mensen moeite om beroep te doen op een regeling. Zeker als dat ook nog eens betekent dat mensen telkens opnieuw al hun gegevens op tafel moeten leggen. Daarom wil de gemeente toe naar een eenmalige inkomenstoets voor meerdere regelingen en die langere tijd geldig is.

Ook het voorkomen van schulden en het vroegtijdig signaleren van de problemen krijgt veel aandacht. Door te zorgen voor meer en betere communicatie tot en met het subsidiëren van projecten op basisscholen en middelbare scholen.

Om te voorkomen dat schulden uit de hand lopen tot grote problematische schulden wil de gemeente de mogelijkheid onderzoeken om kleine overzienbare schulden op te kopen. Omdat het aflossen van deze schulden vaak geen optie is, zou er een tegenprestatie tegenover kunnen staan in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in het stadsleerbedrijf. De gemeente wil dit verder uitwerken met ondersteuning van het Goede Gierenfonds. Dat is een landelijk fonds dat op een andere, vernieuwende manier wil omgaan met schuldenproblematiek. Zij kopen schulden op en maken met de schuldenaar afspraken over de aflossing en over het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

De nota ‘Meer voor wie minder heeft!’ wordt binnenkort in de commissie besproken. Op 7 juli neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

U bent hier