h

SP in college, wennen voor oppositie

9 juni 2015

SP in college, wennen voor oppositie

Ruim een jaar zit de SP nu met twee wethouders in het Helmondse college. De oppositie moet nog wennen. Maar het gaat de goede kant op.

De raadsverkiezingen van maart 2014 leverden een overwinning op voor de Helmondse SP. De partij werd de grootste van de stad en kon daarom de leiding nemen bij de onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur.

Nathalie van der Zanden en Erik de Vries voerden de onderhandelingen namens de SP. Beide zijn nu wethouder in een college dat verder bestaat uit wethouders van CDA, VVD en GroenLinks. Ook Helmond Aktief hoort bij de coalitie, maar levert geen eigen wethouder.

Foto: SP

In het coalitieakkoord dat werd afgesproken – zeg maar het regeerakkoord voor deze raadsperiode – zijn belangrijke SP-standpunten voldoende terug te vinden. De ledenvergadering van de SP stemde er dan ook unaniem mee in. Maar dat is allemaal nog op papier. Hoe gaat het in de praktijk?

Vraag het een raadslid van de SP en die weet meteen een paar voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld armoedebestrijding. Zo is de inkomensgrens om voor allerlei regelingen in aanmerking te komen zoals de bijzondere bijstand vorig jaar al verhoogd naar 120% van het minimum. Veel meer Helmonders kunnen er nu een beroep op doen, óók Helmonders die werken maar een laag inkomen hebben.

Een ander voorbeeld is de manier waarop het gemeentebestuur de problemen aanpakt. Méér in gesprek met de mensen, luisteren naar de inwoners. Overigens zonder loze beloften te doen. En de SP-wethouders houden regelmatig spreekuur, iets wat inmiddels navolging krijgt van CDA-wethouder Margreet de Leeuw.

Maar dat is de reactie van een SP-raadslid. Wat vindt de buitenwacht en wat vindt de oppositie?

Een belangrijke peiling waren de provinciale verkiezingen afgelopen maart. Daarop afgaande zit het wel goed. De SP werd opnieuw de grootste van de stad met ruim 20% van de stemmen. In sommige stembureaus zoals stembureau De Lier in Helmond Oost behaalde de partij zelfs meer dan 30% (!) van de stemmen.

Andere peilmomenten spelen zich meer in het verborgene af. In de raadszaal of in andere zaaltjes in het gemeentehuis. Niet dat er iets geheimzinnigs aan is. De vergaderingen zijn openbaar, de verslagen en talloze andere documenten zijn allemaal na te lezen. Bijvoorbeeld via de website van de gemeente. En de krant doet verslag. Alleen zullen de meeste mensen niet wakker liggen van zoiets als de voorjaarsnota.

Raadsleden en het gemeentebestuur doen dat wél. Als de voorjaarsnota niet wordt aangenomen is er een groot bestuurlijk probleem. Dat peilmoment speelde zich af donderdag 4 juni. De voorjaarsnota 2015 werd besproken. De voorjaarsnota geeft in grote lijnen aan hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien.

Als u niet van vergaderen houdt, kunt u nu beter stoppen met lezen. De vergadering begon om half drie ’s middags en duurde tot ruim elf uur ’s avond. Een uitputtingsslag dus.

Het was de eerste voorjaarsnota met niet de SP in de oppositie maar zelf aan het stuur samen met de andere coalitiepartijen. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks die als eerste het woord kreeg om haar zegje te doen, want fractievoorzitter van de grootste partij, viel de voorjaarsnota niet aan maar verdedigde het. Logisch als je zelf mee het beleid bepaalt.

Maar voor de oppositie was het even wennen, zo viel op te maken uit de reacties van onder meer PvdA en D66. “Vroeger stemde de SP gewoon tegen”, zei Harrie van Dijk van de lokale partij Lokaal Sterk.

Aan het eind van de marathonzitting stemde een meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen plus Senioren 2013 in met de voorjaarsnota. De overige oppositiepartijen stemden tegen. Mieke Meulendijks terugblikkend: “Wij doen ons best om ondanks de zware landelijke bezuinigingen een zo sociaal mogelijk beleid te voeren. Dus natuurlijk hebben wij en onze wethouders de voorjaarsnota verdedigd. Dat kunnen wij heel goed uitleggen, ook aan de oppositie.”

Uit: SPeerpunten, de lokale bijlage bij het nieuwsblad van de SP de Tribune.

U bent hier