h

SP: motie van afkeuring misplaatst

10 juni 2015

SP: motie van afkeuring misplaatst

In de raadsvergadering gisterenavond dienden een aantal oppositiepartijen een motie van afkeuring in tegen wethouder Stienen. Onderwerp: de informatieverstrekking over project Suytkade. De raad zou buitenspel zijn gezet. De motie werd verworpen met 23 stemmen tegen, 13 stemmen voor.

De SP vond de motie misplaatst. Lees hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel.

 

Voorzitter,

Ik citeer uit de raadsinfobrief over Suytkade van ruim een jaar geleden 4 maart 2014.

“Dat intussen in het college soms stevige discussies worden gevoerd over de verschillende aspecten van dit project zal duidelijk zijn, het is een complex dossier met grote inhoudelijke en financiële belangen.”

Het is inderdaad duidelijk dat we met een lastige en vervelende kwestie te maken hebben. Vervelend omdat we nu heel betreurenswaardig een miljoenenverlies moeten nemen. Lastig en ingewikkeld: de ‘pps-constructie Suytkade’ is niet voor niets onderzocht door de rekenkamer.

Voorzitter, als hoofdoorzaak voor het miljoenenverlies zien wij de economische situatie en het instorten van de woningmarkt. Daar heeft niet alleen het project Suytkade last van. Zo is de geplande einddatum van Brandevoort II vele jaren uitgesteld. Om maar een ander voorbeeld te noemen.

Na de raadsinfobrief van maart 2014 is ook in de begroting 2015 – die november vorig jaar is besproken - aandacht aan project Suytkade geschonken. Ik citeer uit de begroting:

“De voortdurende crisis en de ook na 2011 aanhoudende jaarlijkse verliezen op de grondexploitatie dwingen om te blijven zoeken naar structurele oplossingen. Overleg is gaande naar de mogelijkheden om te komen tot beëindiging van deze vorm van publiek-private samenwerking.”

Einde citaat.

Nu een half jaar later is daar de ontknoping: er is een onderhandelingsresultaat bereikt, de samenwerking wordt beëindigd. Nogmaals: het grote verlies is zeer betreurenswaardig, het is echter een realiteit die we onder ogen moeten zien.

Wat betreft de communicatie van het college: het is goed om daar scherp op te zijn, maar zoals gezegd in de commissie: wij vinden dat de wethouder een redelijke repliek heeft op alle kritiek, ook heeft hij duidelijk de dilemma’s van het onderhandelingsproces uitgelegd.

Voorzitter, tot slot nog iets meer over de actieve informatieplicht. Veel gemeenten hebben een protocol informatieplicht. Wij hebben ook zo’n protocol. In al die protocollen is de volgende tekst te vinden. Ik citeer:

De raadsleden moeten op basis van de verstrekte informatie de volgende vragen kunnen beantwoorden:

Wat is het beleid? Welke zijn de doelstellingen? Zijn deze gehaald?

Welke middelen worden ingezet en tegen welke kosten?

Wat zijn de beoogde effecten?

Past het beleid binnen de gestelde kaders?

Einde citaat.

Als gezegd: in het verleden is de raad geïnformeerd over de problemen van project Suytkade, het laatst een half jaar geleden in de begroting. Ook is toen gemeld dat overleg gaande is om de samenwerking met Van Wijnen te beëindigen. De periode daarna zijn de onderhandelingen voortgezet en nu zijn we geïnformeerd over het resultaat. Was het niet beter geweest als de raad het afgelopen half jaar tussentijds geïnformeerd was geweest? Ja, daar zijn we het allemaal wel over eens, dat is ook wat de wethouder heeft gezegd. Maar in het licht van het hele proces is dat milde kritiek. Alles overziend vinden wij dan ook dat schending van de actieve informatieplicht niet aan de orde is.

Tot zover.

 

Bijlagen
  • Passage uit de begroting 2015

Suytkade C.V.

Als gevolg van de financiële crisis wordt de uitvoering van het uitbreidingsproject Suytkade vertraagd. De beide deelnemers, Van Wijnen en de gemeente Helmond, zijn risicodragend in de verliezen ontstaan door de negatieve grondexploitatie. Eind 2011 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake afwikkelingen van de verliezen op de grondexploitatie en aanpassing van de contractuele voorwaarden. De voortdurende crisis en de ook na 2011 aanhoudende jaarlijkse verliezen op de grondexploitatie dwingen om te blijven zoeken naar structurele oplossingen. Overleg is gaande naar de mogelijkheden om te komen tot beëindiging van deze vorm van publiek-private samenwerking.

U bent hier