h

SP: toekomst Stadswacht is nu het belangrijkste (update)

30 september 2015

SP: toekomst Stadswacht is nu het belangrijkste (update)

Foto: SP
Na alle commotie over de stadswacht is het nu zaak om naar de toekomst te kijken zodat er duidelijkheid komt voor de medewerkers. Dat vindt SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks.

Gisteren besprak de raadscommissie het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. Opdracht aan de commissie was om onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden maar ook naar de organisatie. Hoe kan de organisatie van de Stadswacht worden verbeterd?

Eerder al is op voorstel van de SP onderzoek gedaan naar de angstcultuur die er heerste. Een externe onderzoeker sprak met alle medewerkers. De uitkomst van zijn onderzoek bevestigde de bevindingen van de SP. Het leidde onder meer tot het vertrek van de directeur.

Niet alleen de angstcultuur kwam in de gesprekken aan bod. Er kwamen ook andere aantijgingen naar voren. Zo zouden er boetes zijn uitgeschreven door medewerkers die daar toe niet bevoegd zijn.

Maar kunnen deze en andere aantijgingen ook bewezen worden? Nee, meldt nu het rekenkameronderzoek: Tijdens de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij geen signalen gekregen voor vermoedens van mogelijke onregelmatigheden.

Teleurstellend, vonden diverse partijen, is het onderzoek wel goed gedaan? Onderzoeker de heer van Bruggen wees er echter op dat hij zich gehouden heeft aan de opdracht die de gemeenteraad zelf heeft opgesteld.

Had het onderzoek dan niet tussentijds met de raad besproken moeten worden zodat er bijgestuurd kon worden, opperde de PvdA? Wij zagen geen aanleiding om dieper te graven en dus ook niet om tussentijds terug te gaan naar de raad, reageerde rekenkamervoorzitter Dingen.

Mieke Meulendijks: “Of wij nou tevreden zijn of niet, de uitkomst is zoals-ie is. Een groot deel van het onderzoek gaat ook over de organisatie van de Stadswacht. Hoe zien wij de toekomst? Wij vinden dat het nu vooral dáár over moet gaan.”

Burgemeester Blanksma gaf aan eind december een voorstel klaar te willen hebben en daar ook de medewerkers intensief bij te betrekken.

Update

In de raadsvergadering van 29 september stemde een meerderheid in met het voorstel. D66, Lokaal Sterk, PvdA en FVvL stemden tegen. Het voorstel (pdf-bestand).

Voorgeschiedenis

 

U bent hier