h

Wijkhuis de Terp en de bezuinigingen (update)

14 oktober 2015

Wijkhuis de Terp en de bezuinigingen (update)

Foto: SP

De regering maakt het ook gemeenten niet makkelijk met de bezuinigingen. Vervolgens moet de gemeente een lastige financiële puzzel leggen. Een gesprek met SP-wethouder Nathalie van der Zanden.

In maart vorig jaar bij de raadsverkiezingen kwam de SP als grootste uit de bus. Toen was al bekend dat er miljoenen bezuinigd moest worden?
“Ja, dat is geen geheim hoor. Het staat ook gewoon in het coalitieakkoord dat wij hebben opgesteld samen met de andere collegepartijen. Letterlijk staat erin dat 9,5 miljoen euro structureel bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen. Pin ons niet vast op dat bedrag precies, want er is veel onzekerheid.”

Misschien moet nu wijkhuis de Terp gesloten worden. Is het terugblikkend wel verstandig geweest om in het college te stappen? De SP is toch tegen al die bezuinigingen?
“We hebben na de verkiezingen een coalitieakkoord gesloten. Daarin zijn de grote lijnen vastgelegd voor het beleid voor deze raadsperiode inclusief de bezuinigingen. Net als de andere collegepartijen hebben we toen gewikt en gewogen. Bevat het akkoord ondanks de bezuinigingen voldoende punten voor ons als SP om ermee aan de slag te gaan? Wij vonden van wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan armoedebeleid en de zorg.”

Hadden jullie die bezuinigingen niet gewoon kunnen schrappen?
“Kon dat maar! Voor het geld is de gemeente erg afhankelijk van het Rijk. Zeg maar van de plannen van de regering. Veel van die plannen komen neer op regelrechte bezuinigingen. De zorg is een duidelijk voorbeeld. De regering bezuinigt zwaar op het geld voor de thuiszorg. Inderdaad, als SP zijn wij fel tegen deze bezuinigingen. In de Tweede Kamer stemt mijn partij dan ook tegen. Maar een meerderheid ziet het anders en dan gaat het gewoon door. En dan krijg je het probleem op je bordje, of je wilt of niet. Sommige gemeenten zijn zelfs gestopt met de thuiszorg. Dat willen wij niet. Wij proberen onder deze lastige omstandigheden het zo sociaal mogelijk te houden.”

Kun je niet beter bezuinigen op een prestigeproject dan op wijkhuis de Terp?
“Helemaal mee eens. Het oude centrumplan was in onze ogen zo’n prestigeproject. Maar dat plan is nu van tafel. Dat hebben we bedongen in het coalitieakkoord. Welk prestigeproject blijft er dan nog over? De Cacaofabriek zeggen sommigen. Maar de Cacaofabriek krijgt tijdelijk vier jaar extra geld en moet dan evengoed zijn bestaansrecht bewijzen.”

Waarom eigenlijk wijkhuis de Terp?
“De totale bezuiniging van ongeveer 10 miljoen euro wordt uitgesmeerd over de hele stad. In de gemeenteraad is afgesproken dat ook de accommodaties moeten bijdragen. Het gaat om 500.000 euro. Als een wijkhuis moet sluiten om deze bezuiniging te halen dan liefst in een buurt met meer wijkhuizen. Dat is ook gezegd in de stadsgesprekken die we hebben gevoerd. In Helmond Noord waar De Terp staat zijn nog twee andere wijkgebouwen te vinden. Namelijk de Boerderij en de Kamenij. Ook speelt een rol dat van deze drie wijkhuizen van de Terp het minst gebruik wordt gemaakt en dit wijkhuis aan de uiterste rand van de wijk ligt. Zodoende is de Terp in beeld geraakt. Wat er ook gebeurt, het moet zorgvuldig aangepakt worden. Ons streven is dat de activiteiten door kunnen blijven gaan. Als dat niet kan in de Terp dan ergens anders.”

Foto: bijeenkomst in de Terp op maandag 31 augustus

Het verhaal van een bezuiniging
De gemeente moet ongeveer 10 miljoen bezuinigen. Dat is geen verrassing. Na de raadsverkiezingen in maart vorig jaar hebben de collegepartijen SP, CDA, VVD, GroenLinks en Helmond Aktief een coalitieakkoord opgesteld. Daar is de bezuiniging al in terug te vinden.

Maar waar bezuinig je op? Welke keuzen worden gemaakt?

Dat is daarna samen met de gemeenteraad verder uitgewerkt. Eind vorig jaar is het ‘Bezuinigingsplan 2015 – 2018’ vastgesteld. In dat plan passeren talloze gemeentelijke taken en voorzieningen de revue. Sport, cultuur, onderwijs, groen, onderhoud, het komt allemaal aan bod. Overal wordt gezocht om 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Oók de wijkaccommodaties komen aan bod. In het plan is een bezuiniging opgenomen op het accommodatiebeleid van 500.000 euro.

Vervolgens organiseerde de gemeente in januari van 2015 stadsgesprekken over de bezuinigingen. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over de bezuinigingen op de thema’s cultuur, wijkaccommodaties en openbare ruimte. Er waren bijeenkomsten in de Cacaofabriek maar de Helmonders konden ook reageren op internet. Via De Weblog van Helmond.

Hamvraag: hóe gaan we 500.000 euro bezuinigen op de wijkaccommodaties?

De gesprekken leverden verschillende scenario’s op. De twee belangrijkste zijn: 1) het hele bedrag bezuinigen op het professioneel beheer of 2) sluiting van een of meer wijkhuizen in wijken waar meer dan één wijkhuis is.

Bezuinigen op het beheer heeft de voorkeur want niemand staat te juichen bij het sluiten van een wijkhuis. Maar het is de vraag of daarmee de bezuiniging wordt gehaald. Zo is stap voor stap de mogelijke sluiting van De Terp in beeld geraakt.
Deze maand wordt nog gebruikt voor nadenken en overleg. Half oktober dient een definitief bezuinigingsvoorstel op tafel te liggen. Waarna op 1 december de gemeenteraad de knoop doorhakt.

Uit: SPeerpunten van september 2015

Update

U bent hier