h

Gemeenteraad positief over opvang vluchtelingen (vervolg)

19 oktober 2015

Gemeenteraad positief over opvang vluchtelingen (vervolg)

De gemeenteraad is positief over een Helmondse bijdrage aan de opvang van vluchtelingen.

Het onderwerp stond dinsdag 29 september op de agenda van de raadsvergadering. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks is blij dat de raad het nagenoeg eens is. “Vrijwel alle partijen realiseren zich dat we niet kunnen wegkijken. Dat vluchtelingen voor oorlogsgeweld en andere ellende humaan opgevangen moeten worden.”

De gemeenteraad besprak het onderwerp maar een concreet verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ligt er niet. Mieke Meulendijks: “De raad heeft het groene licht gegeven voor als er zo’n verzoek komt. Er is een eerste stap gezet maar er moet nog van alles gebeuren. Zo is als mogelijke opvanglocatie de leegstaande Carolus Borromeus-school genoemd maar ook andere mogelijke plekken worden nog geïnventariseerd.”

“Het is belangrijk dat omwonenden betrokken worden. Mensen moeten zich niet onveilig voelen. Het moet zorgvuldig aangepakt worden. Instanties met ervaring op dit gebied zoals het Rode Kruis kunnen daar bij helpen.”

Mieke Meulendijks tot slot: “Ik heb er begrip voor als mensen zich zorgen maken. Er verandert mogelijk iets in hun omgeving, en dat brengt vraagtekens met zich mee. Het is aan de politiek om ook daar zorgvuldig mee om te gaan. Zeker omdat er veel geroepen wordt over asielzoekers wat niet op feiten is gebaseerd. Laten we ons verstand gebruiken en ons hart laten spreken. Angst is een slechte raadgever.”

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland heeft een aantal misvattingen en vooroordelen verzameld en daar feiten en redeneringen tegenover gezet. Dat kunt u in een korte folder terugvinden.

Vervolg
19 oktober 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onderzoekt  op verzoek van de gemeente of de leegstaande school Carolus Borromeus in Stiphout geschikt is voor de opvang van vluchtelingen. Burgemeester Blanksma en wethouder Stienen hebben de omwonenden bijgepraat. Lees de raadsinfobrief (pdf-bestand).

Antwoord op vragen over de bijeenkomst van 19 oktober (pdf-bestand)

21 oktober

Raadsinformatiebrief vervolg opvang vluchtelingen (pdf-bestand)

 

U bent hier