h

Motie jeugdloon weggestemd

6 januari 2016

Motie jeugdloon weggestemd

Fulltime werken en toch moeten rondkomen met een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt. Dat deugt niet en dat moet anders, vindt de SP die het initiatief nam om een motie in te dienen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad wilde in de vergadering gisterenavond de motie niet steunen.

De motie draagt het college van B en W op om bij de regering aan te dringen op afschaffing van het jeugdloon. Jongeren van 18 tot 23 horen tenminste het volwassen-minimumloon betaald te krijgen. Verder moet niet alleen de gemeente zelf het goede voorbeeld geven maar ook de leveranciers waarvan de gemeente diensten afneemt dienen jongeren het reguliere minimumloon te betalen. Aldus de motie die mede werd ingediend door GroenLinks, Helmond Aktief, D66 en Pvda.

SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks gaf een toelichting in de raad.

Stemmen. Zelfstandig autorijden. Alcohol drinken. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor schulden en leningen. Wie 18 wordt, betreedt het domein van de volwassenen, zowel in verantwoordelijkheid als wettelijke verplichtingen. Behalve op het gebied van loon. Terwijl 18-jarigen in bijna alle andere Europese landen onder het wettelijk minimumloon vallen, komen Nederlandse jongeren van hun 18de tot hun 23ste in een vreemde twilight zone van het jeugdloon- wat aanzienlijk minder salaris betekent.

Dit minimumjeugdloon leidt tot oneerlijke situaties, waarbij medewerkers een dermate laag salaris verdienen dat het haast onmogelijk is om een fatsoenlijk, onafhankelijk bestaan op te bouwen. Nu in de Tweede Kamer en bij verschillende werkgevers het besef doordringt dat dit onderscheid vreemd en onwenselijk is, kan Helmond niet achterblijven. Daarom dienen wij, samen met GroenLinks, Helmond Aktief, D66 en Pvda, deze motie in.

De indieners van de motie hebben samen 16 van de 37 raadszetels. Voor een meerderheid was steun bij de overige partijen nodig. Die kwam er echter niet. “De gemeente moet niet aan inkomensbeleid doen” en “een hoger loon leidt tot werkloosheid” zo werd onder meer gesteld.

Mieke Meulendijks: “In Duitsland is begin vorig jaar een algemeen minimumloon ingevoerd. Dat zou slecht zijn voor de werkgelegenheid, beweerden sommige economen. Het tegendeel is het geval, de werkloosheid bleek juist gedaald. Logisch ook, want als de mensen geen fatsoenlijke koopkracht hebben raken de bedrijven hun producten niet kwijt.”

Ze is teleurgesteld dat er geen meerderheid was voor de motie. “Het jeugdloon is extreem laag. Nederland is hiermee een uitzondering. De strijd van de vakbond om jongeren tenminste het normale minimumloon te betalen verdient een steuntje in de rug. Jammer dat de Helmondse raad die steun niet wil geven.”

 

U bent hier