h

Een laboratorium voor de stad

17 maart 2016

Een laboratorium voor de stad

Op 1 januari van dit jaar is het Stadslab Helmond van start gegaan. Wat dat is? Hieronder een toelichting van SP-wethouder Nathalie van der Zanden.

Een laboratorium voor de stad? Wat is dat, waarom is dat?

Vanaf 2015 veranderde er voor gemeenten veel. De Rijksoverheid droeg namelijk veel van haar taken over aan deze gemeenten die vanaf dat moment verantwoordelijk werden voor de ondersteuning van al hun inwoners op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Werk. Maar niet zonder eerst een enorme bezuiniging op de budgetten te hebben toegepast!

Je hoeft geen ‘zorgdeskundige’ te zijn om je te beseffen dat een korting van bijvoorbeeld 40% op het budget van de Wmo bij iedereen voelbaar zal zijn die daarvan gebruikt maakt. Daar kwam nog eens bij dat we niet konden beschikken over alle gegevens van mensen die zorg nodig hadden omdat deze informatie niet overgedragen mocht worden. We hadden dus geen goed beeld van de behoefte in de stad. Tel daar de grote bezuiniging bij op, dan besef je dat we een groot risico liepen en mensen die zorg nodig hadden zouden kunnen vergeten.

De SP heeft zich altijd sterk gemaakt voor kwalitatief goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Om dat te kunnen borgen is het dus belangrijk dat je je inwoners kent, maar ook weet wat zij aan ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Er rust een grote opdracht op de schouders van de verantwoordelijk wethouders om al deze mensen ook te kunnen bereiken.

Om te voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen of dat er wachtlijsten ontstaan is er geld opzij gezet in een reserve. Voor een deel van deze reserve mogen de inwoners van onze stad zelf voorstellen doen via het Stadslab.

Het Stadslab is van en voor alle Helmonders die een goed en vernieuwend idee hebben en dat een oplossing biedt voor een grote groep mensen op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het Stadslab is niet van de gemeente, maar is opgezet door betrokken Helmonders die andere Helmonders hiermee willen helpen. Iedereen kan en mag Stadslaborant worden! Graag zelfs!

Dus heb je innovatieve ideeën die bijdragen aan een meer sociale samenleving in onze stad neem dan eens contact op met het Stadslab via de website: www.stadslabhelmond.nl

Uit: SPeerpunten maart 2016

U bent hier