h

Geen toename lastendruk

22 april 2016

Geen toename lastendruk

De lastendruk (rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB) neemt niet toe anders dan met de gebruikelijke inflatiecorrectie. Dat meldt de Voorjaarsnota die gisteren door het college is gepresenteerd.

Foto: SP
Jaarlijks komt het voor dat bedrijven en particulieren de gemeentelijke belastingen niet betalen. Bijvoorbeeld doordat bedrijven failliet gaan. De gemeente moet dan achteraf op andere posten bezuinigen.

In de Voorjaarsnota wordt nu voorgesteld om deze kosten te verdisconteren in de OZB. Dit betekent een stijging van de OZB, maar omdat tegelijkertijd de afvalstoffenheffing daalt neemt per saldo de lastendruk niet toe.

Groot voordeel is dat de gemeente nu niet achteraf elders moet bezuinigen.

Voorjaarsnota (pdf-bestand, link naar gemeente)

U bent hier