h

Gemeenten houden geld over op zorg, hoe kan dat?

13 mei 2016

Gemeenten houden geld over op zorg, hoe kan dat?

Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek. Hoe kun je geld overhouden op zorg? Heeft de gemeente mensen tekort gedaan? SP-wethouder Nathalie van der Zanden:

“Allereerst wil ik zeggen dat ik de reacties heel goed begrijp. Om maar een voorbeeld te geven: veel mensen hebben minder uren thuiszorg gekregen en tegelijkertijd houdt de gemeente geld over. Dat klinkt niet goed, ik snap dat dit boze reacties oplevert. Het lijkt alsof de gemeente bezuinigt op de thuiszorg om de eigen gemeentekas te spekken. Toch klopt dat beeld niet.”

“Vanaf 2015 veranderde er voor gemeenten veel. De Rijksoverheid droeg namelijk veel van haar taken over aan deze gemeenten die vanaf dat moment verantwoordelijk werden voor de ondersteuning van al hun inwoners op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Werk. Maar niet zonder eerst een enorme bezuiniging op de budgetten te hebben toegepast!”

“Bij de overheveling van de zorg naar de gemeenten heeft de Rijksoverheid een bezuiniging doorgevoerd van 40% op het budget. Daar kwam nog eens bij dat we niet konden beschikken over alle gegevens van mensen die zorg nodig hadden omdat deze informatie niet overgedragen mocht worden. We hadden dus geen goed beeld van de behoefte in de stad. Tel daar de grote bezuiniging bij op, dan besef je dat we een groot risico liepen en mensen die zorg nodig hadden zouden kunnen vergeten.”

“Onder deze lastige omstandigheden hebben we ons best gedaan om het beleid zo sociaal mogelijk te houden. Bedenk dat er gemeenten zijn die door die landelijke bezuiniging maar helemaal gestopt zijn met de thuiszorg! Maar tegelijkertijd zijn we ook behoedzaam te werk gegaan. Want je weet van te voren niet of zich veel nieuwe cliënten aandienen die ook een beroep doen op de zorg. Zoals iemand zei: in dichte mist moet je voorzichtig rijden.”

“Kun je die bezuiniging op de uren thuiszorg niet terugdraaien want je hebt toch geld over, namelijk 5,5 miljoen? Dat vragen sommigen zich af. Maar zo simpel is dat niet. Eind 2015 waren er 2395 Helmonders die een beroep deden op de thuiszorg. Als we hen allemaal weer het oude aantal uren zouden geven, zou die 5,5 miljoen na ruim een jaar alweer op zijn. En dan moet je bedenken dat we het nu alleen maar hebben over de thuiszorg. De WMO gaat over veel meer. Over scootmobielen, woningaanpassingen en andere voorzieningen. Om blijvend de zorg te kunnen betalen zou de Rijksoverheid de gemeente structureel meer geld moeten verstrekken. En daar zit het probleem want de huidige heersende landelijke politiek wil juist bezuinigen op de zorg.”

“Tot slot, we gaan er vol voor om het geld wat over is te behouden voor de mensen waar het om gaat! We gaan overleggen met de gemeenteraad hoe we dat het beste kunnen aanpakken.”

Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. In totaal gaat het naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Aan de enquête deed bijna een derde van de gemeenten – 126 van de 390 – mee. Het totale budget dat gemeenten in 2015 van het rijk kregen voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo was 4,8 miljard euro. Ook Helmond houdt geld over. Het gaat om een bedrag van 5,5 miljoen voor de WMO en 2,8 miljoen voor de jeugdzorg.

U bent hier