h

Meerderheid raad tegen motie Helmond TTIP-vrij!

11 mei 2016

Meerderheid raad tegen motie Helmond TTIP-vrij!

De motie Helmond TTIP-vrij! is door een meerderheid van de raad verworpen. De motie was ingediend door de SP samen met Groen Links, Helder Helmond en de PvdA.

De motie roept de gemeenteraad op om zich uit te spreken tegen het TTIP-verdrag en dit standpunt kenbaar te maken aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. CDA, D66, VVD, Plan!, Senioren 2013, Helmond Aktief en drie leden van Lokaal Sterk stemden tegen.

SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi: “Zeer betreurenswaardig! Het meest genoemde argument was dat deze materie thuishoort bij de landelijke en Europese politiek. De besluitvorming ligt inderdaad niet bij ons als lokale overheid maar daar vraagt deze motie dan ook niet om. Wij zijn bezorgd en wilden een signaal afgeven.”

Foto: SP
“Voor de partijen die tegen stemden lijkt het de ver van mijn bed show. Maar niets is minder waar. Het TTIP-verdrag kan een bedreiging vormen voor de lokale democratie en kan schadelijk zijn voor lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur. De verplichtingen van het akkoord zijn bindend voor alle bestuursniveaus en dus ook voor Helmond. Je kunt gedwongen worden om democratisch tot stand gekomen beleid te wijzigen of zelfs te annuleren.”

“Wij vinden het teleurstellend maar ook verbazingwekkend dat een meerderheid van de gemeenteraad, die democratie, openheid en transparantie zo hoog in het vaandel heeft staan, zich niet uit wil spreken tegen dit ondemocratisch, ontransparante TTIP-verdrag waarbij besluitvorming ook nog eens achter gesloten deuren plaatsvindt!”

 

Toelichting TTIP

TTIP (Transatlantic Trade and Investestment Treaty) is een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Het heeft als doel om handelsbelemmeringen weg te nemen, zodat de VS en de EU meer als één interne markt functioneren. De SP is zeer kritisch over het verdrag en voert hier al vanaf 2014 actie tegen. Ook in Helmond stonden we twee jaar geleden al op de Natuurmarkt in de Warande om onze inwoners over het vrijhandelsverdrag TTIP te informeren. Veel mensen bleken toen (nog) niks van TTIP af te weten, wat niet vreemd was omdat er door de Europese Commissie liever geen ruchtbaarheid aan gegeven werd. Ondertussen zijn er gelukkig steeds meer mensen op de hoogte van dit wurgakkoord en komen er dagelijks nog nieuwe feiten naar buiten, zoals onlangs de TTIP-leaks. Keer op keer spreken minister Ploumen en EU-commissarissen Timmermans en Malmström sussende woorden. Maar de zorgen over TTIP blijken ook nu weer volledig terecht. Steeds meer mensen zijn ondertussen wel geïnformeerd en daarvan blijkt dan ook een meerderheid tegen dit wurgakkoord te zijn. Een van de organisaties die zich inzet om zoveel mogelijk te informeren en aktief actie voert is Milieudefensie. Milieudefensie roept provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland om zich uit te spreken tegen TTIP en zichzelf zo TTIP-vrij verklaren. Een oproep waar wij als SP graag gehoor aan geven. 

U bent hier