h

Eensgezindheid over de ‘intelligentste’ weg van Brabant

29 juni 2016

Eensgezindheid over de ‘intelligentste’ weg van Brabant

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de intentieovereenkomst N279. Het is een overeenkomst tussen zes gemeenten, de provincie en het waterschap. Uitgangspunt is dat de weg 2 x 1-baans blijft.

Foto: SP
Verantwoordelijk SP-wethouder Erik de Vries is blij met dit resultaat. De wethouder: “We willen een bereikbare en een duurzame, gezonde stad zijn. Met die uitgangspunten heb ik de afgelopen tijd de besprekingen over de intentieovereenkomst gevoerd. Ik ben blij dat we hier in gezamenlijkheid uit zijn gekomen en we samen ambitieus inzetten op innovatie, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid!”

De weg van Veghel naar Asten loopt in Helmond langs de wijken Dierdonk, Helmond-Noord, Rijpelberg en Brouwhuis. Ook nadat de weg is aangepakt blijft het een provinciale weg waar een maximumsnelheid van 80 km/u geldt.

De weg wordt aangepakt om de doorstroming te bevorderen. Dat betekent vooral dat de diverse aansluitingen worden gereconstrueerd naar ongelijkvloerse aansluitingen. Zo wordt bijvoorbeeld de huidige rotonde ‘Rochadeweg’ omgevormd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Ook voor de aansluitingen op de weg tussen Helmond-Noord en Dierdonk zijn er gevolgen. Moet er een omleiding om Dierdonk komen of moet het huidige tracé worden aangepast? Dat laatste is een lastige puzzel en kan nogal wat voeten in aarde hebben voor het verkeer verderop in de stad. Daarom wordt extra onderzoek gedaan naar deze varianten en de gevolgen ervan.

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke steekwoorden in de intentieovereenkomst. Om rekening te houden met omwonenden en natuur gelden wettelijke verplichtingen. Betrokken partijen streven ernaar “om de leefkwaliteit en de landschappelijke- en natuurwaarden nabij de weg te verbeteren”.

Veel aandacht ook voor smart mobility. Door slimme inzet van nieuwe technologie - geavanceerde navigatiesystemen, snelle reisinformatie, communicatie tussen auto’s tot en met zelf rijdende auto’s - kan de bestaande wegcapaciteit beter worden gebruikt. De N279 wordt ingericht als de “intelligentste provinciale weg”, aldus de intentieovereenkomst.

Als gezegd, vertrekpunt voor de N279 is 2x1-baans. Mocht uit verkeersberekeningen, MER (milieu-effectenrapportage) of andere onderzoeken blijken dat dit onvoldoende is dan treden partijen hierover met elkaar in overleg, zo is afgesproken.

U bent hier