h

Opvang vluchtelingen: druk van de ketel

14 juli 2016

Opvang vluchtelingen: druk van de ketel

Omdat de instroom van vluchtelingen minder hoog is dan eerst werd geraamd, is de druk van de ketel. Maar voorbereiding blijft nodig want er is geen zekerheid over instroom in de toekomst.

Helmond heeft drie locaties aangedragen maar die zijn volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet snel geschikt te maken voor opvang. Het gaat om het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein, het voormalig EHAD-terrein aan de Engelseweg en een braakliggend terrein aan de Bosselaan nabij het Jan Visser Museum.

In september wordt opnieuw de balans opgemaakt.

Meer informatie (pdf-bestand)

U bent hier