h

Over suggestieve berichtgeving: het lijkt op geritsel

23 augustus 2016

Over suggestieve berichtgeving: het lijkt op geritsel

Binnen één week verschijnen in het Eindhovens Dagblad vier artikelen over een subsidie van twintigduizend euro voor wijkhuis de Fonkel. "Geld wijkhuis lijkt op geritsel." Aldus de kop boven een van de artikelen. Vooral SP-wethouder Nathalie van der Zanden moet het ontgelden. Onterecht. Hieronder een interview met SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi.

Foto: SP
Wat is er aan de hand? "Er is niet veel aan de hand", reageert Lonneke Maráczi, "deze berichtgeving hangt aan elkaar van hele en halve suggesties en eigen invulling. Dat klinkt hard, dat weet ik, maar ik kan er niks anders van maken."

Kan de SP niet tegen kritiek? Lonneke Maráczi: "Zeker wel! Wij zijn zelf kritisch, fel soms. Dan moet je niet zeuren. Het politieke gevecht hoort erbij. Zolang dat gebeurt op inhoud en niet op de man wordt gespeeld is daar niks mis mee. Maar met deze berichtgeving is iets anders aan de hand."

Niet iedereen leest de krant. Kun je uitleggen hoe het zit met die subsidie voor de Fonkel? "De Fonkel heeft een plan opgesteld voor toekomstige activiteiten. Het gaat hier om heel wat meer dan het organiseren van een kaartavondje of kienavondje. Het gaat om dingen als het aanpassen van de organisatie en het versterken van de wijk. Waar ligt de behoefte vanuit de wijk en hoe kan het wijkhuis daar op anticiperen? Het college van B en W vond het een goed plan en heeft eenmalig twintigduizend euro subsidie toegekend. De Fonkel heeft met dat geld Jos van Bussel aangesteld."

Kan dat zomaar? "Nee, niet zomaar. Het college heeft een eigen beslissingsbevoegdheid maar dat moet wel passen binnen het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat is hier het geval. Het college neemt wekelijks besluiten en die worden bekendgemaakt in een openbare besluitenlijst. Dat is ook gebeurd met dit besluit."

Dus wat is het probleem? "Jos van Bussel is bekend bij de Fonkel, hij is iemand uit eigen gelederen. De krant schrijft dat dit 'geritsel lijkt'. Maar niet de gemeente maar de Fonkel zelf heeft gekozen voor Jos van Bussel en heeft dat ook bewust gedaan, omdat hij bekend is met de situatie en de wijk, maar de krant blijft schrijven dat het 'geritsel lijkt'. In een gesprek met de journalist zou Van Bussel gezegd hebben dat de subsidie 'niet aan de grote klok moest worden gehangen'. Mij is niet duidelijk waarom hij dat gezegd heeft. Alles is openbaar, ook andere wijkhuizen kunnen zo’n subsidie krijgen als ze met een goed plan komen dat past in het beleid. Het heeft geen zin om daar geheimzinnig over te doen."

Alle ophef is gebaseerd op die uitspraak van Jos van Bussel? "Er wordt een verhaal omheen gebouwd. Het artikel staat bol van de suggestieve toespelingen.

- Het begint met de kop 'Geld wijkhuis lijkt geritsel'. Door te schrijven 'lijkt' wordt een slag om de arm gehouden maar de toon is gezet.

- Dan de eerste zin. Daar staat niet dat de Fonkel twintigduizend euro subsidie kreeg. Nee, er staat dat de Fonkel die kreeg 'in tamelijke stilte'. Voel je ‘m? 

- Er staat dat het geld 'een beetje stiekem' naar De Fonkel is gegaan.

- In het artikel wordt erkend dat het college van B en W bevoegd is om de subsidie te verstrekken maar, staat erbij 'deze manier wekt de indruk van geritsel'.

- De bezuinigingen van vorig jaar worden erbij gesleept. Onze wethouder zou dat niet goed gedaan hebben. Dit is eigen invulling. Natuurlijk waren die bezuinigingen lastig, juist daarom is het opmerkelijk dat het zo goed verlopen is. Bij die bezuinigingen ging het om structurele kosten, nu gaat het om een eenmalige subsidie.

Enzovoorts. Zo wordt een negatief beeld opgebouwd."

Maar het is toch begrijpelijk dat de journalist zijn wenkbrauwen fronst als zo’n uitspraak wordt gedaan? "Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar onze wethouder kan er niks aan doen dat iemand zo’n uitspraak doet. En ten tweede: zoek het dan eerst goed uit voordat je zo’n verhaal publiceert."

De krant heeft met diverse personen gesproken. "Behalve de hoofdpersoon. Onze wethouder is de kop-van-jut in dat artikel. Maar als van tevoren met de wethouder was gesproken had dat stuk zo niet geschreven kunnen worden met al die suggestieve vragen en toespelingen. Ik vind het kwalijk om op basis van die uitspraak van Jos van Bussel en al die hele en halve suggesties onze wethouder zo weg te zetten terwijl zij daar niks aan kan doen. Nee, dit is geen faire journalistiek."

"De wethouder heeft vanaf haar vakantieadres met de journalist gebeld om een en ander te verduidelijken. Daar is verslag van gedaan en in dit verslag wordt het een en ander rechtgezet. Maar bedenk dat dit het vierde artikel is binnen een week. Ik hoop maar dat de mensen het nog kunnen volgen. Nogmaals, het politieke gevecht hoort erbij. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het om het beeld dat de krant neerzet dat het allemaal niet in de haak is. Bij de lezer wordt het beeld opgeroepen: dit is geen zuivere koffie, het is stiekem gedoe. Door mijn grote rechtvaardigheidsgevoel kan ik dit niet zomaar over me heen laten gaan en ik hoop dan ook dat ik dit verkeerde beeld heb kunnen wegnemen."

U bent hier