h

Als u een traplift aanvraagt krijgt u heus geen kookboek

21 oktober 2016

Als u een traplift aanvraagt krijgt u heus geen kookboek

Beste mensen,

Even een bericht naar aanleiding van een artikel in de krant. Kookboek in plaats van traplift, luidt de kop.

Foto: SP
Het is een verwarrend artikel. Laat ik daarom beginnen met u gerust te stellen. Als u een traplift aanvraagt krijgt u heus geen kookboek. Als u een aanvraag doet wordt een indicatie gesteld en als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u gewoon een traplift.

Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met deze wet heeft de gemeente een aantal taken gekregen. Inderdaad, het verstrekken van voorzieningen voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals een traplift, scootmobiel of thuiszorg. Maar een taak in diezelfde WMO is ook mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen maar óók leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.

De gemeente dient te beoordelen wat nodig is. Gaat het om een individuele voorziening zoals een scootmobiel? Of moet er iets georganiseerd worden voor vrijwilligers? In dat laatste geval gaat het om een groep. Een groep kan ook zijn een aantal kinderen. En dan kan het inderdaad gebeuren dat een project voor een kinderkookboek wordt gesteund. In dit geval een kookboek voor autistische kinderen. Mooi toch, als kinderen daarmee samen op een leuke manier aan de slag kunnen? Het past prima in de sociale doelstelling van de WMO. Het gaat bij dit project trouwens om een bedrag van 5.000 euro.

Maar volgens het artikel wordt dit geld verkeerd besteed. Erger nog, volgens het artikel wil Helmond maar liefst zes miljoen euro anders gebruiken dan bedoeld. Daarmee wordt het  idee gewekt dat het geld alléén mag gaan naar individuele voorzieningen, zoals een scootmobiel of traplift.

Dat is dus niet zo. De besteding van het geld moet passen binnen de brede sociale doelstelling van de WMO, en is daarmee dus bestemd voor individuen én groepen.

Het is dan ook niet zo dat mensen die een scootmobiel nodig hebben nu in de kou komen te staan omdat het geld naar andere zaken gaat. Gehandicapten, ouderen, kinderen of vrijwilligers: zij verdienen allemaal onze steun!

Met vriendelijke groet,

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP Helmond
 

PS  Ben blij in het artikel te lezen dat bij het Gehandicapten Overleg en ouderenbonden weinig klachten binnen komen.

U bent hier