h

Gratis bibliotheekpassen in strijd tegen laaggeletterdheid

13 november 2016

Gratis bibliotheekpassen in strijd tegen laaggeletterdheid

Bij de begrotingsbehandeling diende de SP samen met Groenlinks en vier andere partijen een motie in voor gratis bibliotheekpassen in de strijd tegen laaggeletterdheid. SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi: "Armoede en laaggeletterheid gaan vaak hand in hand en dit voorstel sluit dan ook goed aan bij de aanpak van laaggeletterdheid."

Nederland telt zo'n anderhalf miloen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Helmond is 17% van de bevolking laaggeletterd. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde. Een basispas bij de bieb kost 35 euro. De indieners van de motie stellen voor om mensen met een inkomen tot 120% van het minimum voor een gratis pas in aanmerking te laten komen. Het college van B en W wordt gevraagd om uiterlijk in het voorjaar van 2017 met een concreet voorstel te komen. De motie werd unaniem aangenomen.

 

U bent hier