h

SP-voorstel verkeersveiligheid Helmond Noord aangenomen

12 november 2016

SP-voorstel verkeersveiligheid Helmond Noord aangenomen

Bij de behandeling van de begroting is het voorstel 'verkeersveiligheid Helmond Noord' van de SP aangenomen.

Eind vorig jaar na verschillende signalen ging de SP buurten in Helmond Noord, om precies te zijn de 3de fase van de Bloem- en Paardenvelden. SP'ers trokken de wijk in en belden aan.

Er volgden diverse bijeenkomsten met bewoners. Onderwerpen waren leefbaarheid, speelgelegenheid voor kinderen en verkeersveiligheid. De SP besloot om de verkeersveiligheid in de gemeenteraad aan de orde te stellen en diende een voorstel in.

1. In gesprek te gaan met de wijkraad over de gehoorde verkeersproblemen;

2. Samen met de wijkraad en bewoners te kijken welke knelpunten er zijn en hoe deze mogelijk aangepakt zouden kunnen worden;

3. Bij de Stichting Stadswacht Helmond het verzoek neer te leggen om actiever te handhaven op foutief parkeren daar waar het de verkeersveiligheid in gevaar brengt;

Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

U bent hier