h

Het centrum van Helmond, een frisse aanpak

14 december 2016

Het centrum van Helmond, een frisse aanpak

Er komt een heel andere en frisse aanpak van het centrum van Helmond. Volgend jaar al gaat de schop de grond in. Gisteren besprak de raadscommissie het plan, in januari hakt de raad de knoop door. Na zestien jaar praten en plannenmakerij gaat het nu dus toch echt gebeuren.

Foto: SP
De dichter Bredero zei het al: het kan verkeren. Drie jaar geleden stond de gemeente op het punt om een overeenkomst te ondertekenen met twee projectontwikkelaars. Realiseer 22.500 m2 extra winkelruimte in het centrum, luidde één van de bepalingen. Toenmalig SP-raadslid Erik de Vries adviseerde het college van B en W om dat beslist niet te doen. Hoe zit het met de haalbaarheid, is het wel realistisch? Zo hield hij het college voor.

Nu ligt er een heel ander plan voor het centrum. Erik de Vries is nu zelf verantwoordelijk wethouder. Op pagina 9 van het plan valt te lezen: 'We verwachten dat de vraag naar winkelruimte nog verder afneemt.'

Veel treffender kan de omslag in de aanpak van het centrum niet beschreven worden. Van heel veel winkels erbij naar nu met misschien zelfs minder winkels. Kortom, een complete kanteling. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd?

SP-raadslid Ger Klaus is oudegediende. Hij was er zestien jaar geleden in 1999 al bij. De SP'er: "Toen stemde de gemeenteraad in om twee miljoen gulden neer te te tellen voor de inhuur van een gezaghebbend adviesbureau. De euro bestond nog niet. De opdracht was: ontwerp een heel nieuw plan voor het centrum. Al die jaren daarna heeft de meerderheid van de raad steeds vastgehouden aan de eenmaal ingezette koers voor een nieuw prestigieus centrum met veel winkels erbij."

Na de raadsverkiezingen in 2014 werd de omslag ingezet. SP-wethouder Erik de Vries: "Wij werden de grootste partij en bij de onderhandelingen over een nieuw college en over het beleid voor deze raadsperiode hebben we het centrumplan aan de orde gesteld. Afgesproken werd om het anders te doen."

"Natuurlijk speelt ook de economie een rol. En niet te vergeten het online winkelen, het thuis winkelen op internet. Volgens het CBS kochten zeven op de tien Nederlanders vorig jaar iets online. Dat gebeurt dus allemaal vanachter de computer in plaats van naar de winkel te gaan."

In het oude centrumplan werd uitgegaan van sloop van woonbuurt De Waart. Omdat het nu heel anders aangepakt wordt is sloop van tafel. "Ja, dat is belangrijk", zegt de wethouder, "als wij als gemeente de omgeving goed aanpakken en Woonpartners investeert in de woningen wordt dat een leuk buurtje midden in het centrum van de stad."

In de afgelopen jaren is het Obragasgebouw aangekocht en gesloopt, zijn de appartementen De Bleek gesloopt en is onroerend goed aangekocht. Dat heeft toch een paar centen gekost? "Klopt. Daarom is het belangrijk om het nu goed aan te pakken. Dat we een leuk en levendig centrum krijgen met draagvlak bij de winkeliers en de bewoners en waar de rest van Helmond graag naartoe gaat", aldus de SP-wethouder.

 

Een frisse aanpak

  • Centrumperspectief Helmond 2030, staat boven het plan. Het is een lange termijnplan. Maar al volgend jaar gaat de schop de grond in. Er komt een fraai park, het Havenpark.
  • Er komt ook een nieuw park rond de watertoren, het Watertorenpark.
  • De Oude Aa wordt in ere hersteld in Havenpark en Watertorenpark.
  • Om de overkant van het kanaal (Boscotondo, Steenweg) bij het centrum te betrekken wordt de Kanaaldijk een boulevard (autoluw mogelijk autovrij).
  • Leegstand van winkels wordt aangepakt, wonen op de begane grond wordt mogelijk gemaakt.
  • Het centrum niet volproppen, maar menselijke maat en schaal aanhouden.

Centrumperspectief 2030 (pdf-bestand)

Uit: SPeerpunten december 2016

U bent hier