h

Eigen bijdrage WMO fors omlaag

19 januari 2017

Eigen bijdrage WMO fors omlaag

De eigen bijdrage voor de WMO gaat fors omlaag, iedereen heeft voordeel.

Mensen met een smalle beurs die een voorziening als huishoudelijk hulp aanvragen, hoefden al geen eigen bijdrage te betalen. Een smalle beurs houdt in een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. De gemeente wil deze groep nu uitbreiden door de inkomensgrens met 25 procent te verhogen.

SP-wethouder Nathalie van der Zanden is verantwoordelijk voor de WMO. “Het meeste voordeel hebben de mensen met een inkomen boven de 120 procent tot aan modaal, ook zij kunnen een financiële verlichting goed gebruiken. WMO-cliënten hebben bovendien vaak te maken met een stapeling van problemen.”

Tijdens de raadscommissie die geraadpleegd werd ontstond discussie over het toetsinkomen: moet gekeken worden naar het bruto of het netto inkomen? De maatregel als zodanig werd breed gesteund en gaat in per 1 januari 2017. Dit jaar is voor Helmond een pilot.

U bent hier