h

“Wij willen goed luisteren”

19 januari 2017

“Wij willen goed luisteren”

Besluiten op het sociale vlak hebben gevolgen voor veel Helmonders. “Daarom willen wij goed luisteren naar onze inwoners en cliënten”, zegt SP-wethouder Nathalie van der Zanden, “want dan krijg je betere besluiten.”

Het sociale vlak: het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdwet en participatiewet. In gewone mensentaal: wie een scootmobiel of hulp in de huishouding aanvraagt heeft met de WMO te maken, bij de jeugdwet gaat het om jongeren en bij de participatiewet om mensen met een bijstandsuitkering en voorheen de WSW’ers (sociale werkvoorziening). Alles bijeen betreft het duizenden Helmonders.

Inspraak bestond van oudsher al, maar door de zogeheten decentralisaties (overheveling van taken naar de gemeenten) is er veel veranderd. “Er is nu behoefte aan een veel bredere inspraak, van meer mensen en organisaties ook om de gemeente scherp te houden”, zegt de wethouder, “bovendien hebben we dat ook afgesproken na de verkiezingen in 2014.” In het coalitieakkoord staat letterlijk: we bekijken hoe vertegenwoordigers vanuit de wijken en cliënten een sterkere adviesrol kunnen krijgen richting gemeente.

Sinds de laatste raadsvergadering deze maand is die afspraak nu ingelost. ‘Adviesraad nieuwe stijl’ stond op de agenda. Bestaande organisaties als het Gehandicaptenoverleg (GOH) blijven een rol spelen, maar uiteindelijk doel is om een breed netwerk te betrekken bij de organisatie van de inspraak. Denk aan de wijkraden, het armoedeplatform en de cliëntenraden van de zorgaanbieders. In het kader van de inspraak kunnen gevraagd én ongevraagd adviezen worden gegeven. Met een kleine aanpassing ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de nieuwe aanpak. De wethouder is daar blij mee. “Zo’n netwerk staat er niet van vandaag op morgen, dat vraagt tijd, maar de eerste stap is gezet.”

U bent hier