h

Extra ondersteuning voor mensen met huishoudelijke hulp

9 februari 2017

Extra ondersteuning voor mensen met huishoudelijke hulp

Er komt extra ondersteuning voor mensen met huishoudelijke hulp. Het gaat om hulp bij de grote klussen zoals de voor- en najaarsschoonmaak.

De verbetering is onderdeel van een breder pakket. Samenwerking met huisartsen wordt intensiever, om inwoners op een efficiënte manier aan een passende voorziening te helpen. Dat kan variëren van hulp bij opvoeding tot en met Wmo-voorzieningen op het financiële vlak zoals bijzondere bijstand. De aanvraagtermijn voor dagbesteding en begeleiding wordt makkelijker en korter. Eerder al viel het besluit om de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen fors te verlagen. Verder wordt samen met de LEVgroep en zorgverzekeraar CZ gewerkt aan een plan om mensen met schulden te helpen. Er wordt in beeld gebracht wie de zorgpremie niet kan betalen en ondersteuning nodig heeft.

De maatregelen horen bij het nieuwe beleid dat noodzakelijk werd na de overheveling van Wmo-taken. Gemeenten moesten keuzes maken. “Wij hebben er voor gekozen om onder moeilijke omstandigheden voorzieningen zoals hulp in de huishouding maximaal overeind te houden”, zegt SP-wethouder Nathalie van der Zanden, “daarbij hebben we afgesproken om voortdurend naar de praktijk te kijken. Onze medewerkers spreken met huisartsen en met cliëntondersteuners en andere professionals die direct met onze inwoners werken. Ook ik zelf kom veel bij de mensen thuis en heb heel veel gesprekken met inwoners en zorgaanbieders. Daar komen de maatregelen vandaan, we hebben ze in de stad opgehaald.”

Hoewel de regering tegelijk met de overdracht van taken forse bezuinigingen aan de gemeente oplegde, wat aan niemand ongemerkt voorbij ging, heeft de Helmondse aanpak geleid tot in grote meerderheid tevreden klanten. Om de kwaliteit van de huishoudelijke hulp te onderzoeken hebben twee externe bureaus in de Peelgemeenten steekproefsgewijs bijna 400 huishoudens bezocht waarvan 181 in Helmond. Ruim 90% van de klanten geeft aan tevreden te zijn.

De effecten van de diverse maatregelen worden nauwlettend door de gemeente in de gaten gehouden. De wethouder heeft toegezegd om de raadscommissie Maatschappij telkens als daar behoefte aan is op de hoogte te houden.

U bent hier