h

Volop durf en ambitie in plannen centrum Helmond

4 februari 2017

Volop durf en ambitie in plannen centrum Helmond

Vorige maand is in de gemeenteraad een nieuwe koers voor het Helmondse centrum vastgesteld. Dit Centrumperspectief wordt veel besproken in onze stad, en terecht!

Foto: SP
Het centrum verdient onze aandacht, nu en in de toekomst. Ook op deze opiniepagina is het onderwerp al verschillende keren benoemd. Zo verweet D66 het gemeentebestuur een paar dagen geleden gebrek aan durf en ambitie. Ik durf de stelling aan dat het tegendeel waar is: we maken in het Centrumperspectief ambitieuze en duidelijke keuzes. Keuzes die gebaseerd zijn op intensieve gesprekken met de mensen die in het centrum wonen, werken, ondernemen en te gast zijn. Daarmee is het niet alleen een perspectief van het college, maar van de hele stad.

Laat ik een paar voorbeelden noemen:

We kiezen voor een realistisch centrumplan. Een plan zonder grote hoeveelheden extra woningen en winkels. En gebaseerd op de wereld van vandaag, waarin we zien dat de hoeveelheid winkels in middelgrote steden aan het dalen is.

We kiezen voor een Havenpark op het oude Obragasterrein. In vrijwel alle gesprekken die we in de stad gevoerd hebben kwam dit als belangrijke wens naar voren. Precies daarom hebben we hier een prioriteit van gemaakt. In 2017 gaat de schop in de grond!

En ja, dit park kost geld. Wij zien dat echter niet als een verlies, maar als een waardevolle investering in de stad. Een investering in de toekomst van het centrum, wat ons dat geld zeker waard is.

We kiezen voor extra groen (zoals bomen en struiken) en blauw (water, zoals de terugkeer van de Oude Aa in het Havenpark). Dit is belangrijk voor de beleving; bomen en water maken een omgeving aantrekkelijk. Maar het helpt ook bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen en blauw zorgt in de versteende omgeving die een stad nu eenmaal is voor minder hoge temperaturen op hete zomerdagen.

We kiezen voor beperkte havenfaciliteiten aan het kanaal, waar zo'n 25 boten terechtkunnen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit meer dan voldoende is om de vraag te bedienen.

Een grote haven uitgraven is dus helemaal niet nodig. Bovendien beperkt de levendigheid van een haven zich tot de vakantiemaanden. Wij zien liever een centrum en park dat het hele jaar rond aantrekkelijk is.

We kiezen voor het verkeersluw maken of, indien verkeerstechnisch mogelijk, helemaal voor autoverkeer afsluiten van de Kanaaldijk NW. Hierdoor wordt het Steenwegkwartier echt verbonden met de rest van het centrum en creëren we een aantrekkelijke verblijfsplaats tussen Kasteelpark en Havenpark.

We kiezen voor prioriteiten met draagvlak in de stad. Het Centrumperspectief loopt tot 2030. We kunnen niet alles in een keer aanpakken; dat is niet realistisch. Het Havenpark krijgt prioriteit. Daarnaast gaan we snel werk maken van het tegengaan van leegstaande winkelpanden en het beter vindbaar maken van het centrum vanuit station en parkeergarages. Zodat ook mensen die minder goed bekend zijn in Helmond de weg naar ons centrum makkelijk kunnen vinden.

Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld gevelverbetering, het verfraaien van de verbinding tussen het centrum en de Cacaofabriek en de aanpak van de Kasteeltuin, is de komende jaren zeker ruimte.

Dat het dit jaar niet allemaal tegelijk meteen opgepakt wordt, betekent niet dat we er niets mee willen doen, integendeel! Er blijft de komende jaren genoeg werk te doen om het centrum te verbeteren, samen met alle betrokken partners in de stad.

Kortom, volop durf en ambitie! We maken duidelijke keuzes en we weten welke kant we op willen.

Misschien maken we andere keuzes dan D66 zou doen. Dat kan, dat is politiek. Maar het verwijt dat het Centrumperspectief een gebrek aan durf en ambitie zou hebben doet onrecht aan het plan en aan alle Helmonders die hier hun steentje aan bijgedragen hebben. Samen maken we de stad, en in dit geval het centrum!

Door SP-wethouder Erik de Vries, verscheen in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 4 februari 2017.

U bent hier