h

Leuke en leerzame avond over Nationaal Zorgfonds

7 maart 2017

Leuke en leerzame avond over Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Wat zijn de problemen in de zorg? En is het Nationaal Zorgfonds daar een goed antwoord op? Zo’n vijftig mensen bezochten de leerzame avond in wijkhuis De Brem.

Wethouder Nathalie van der Zanden,  Marian van Engelenburg (Thuiszorg Savant), Gertjan Hooijman (apotheker in Asten) en Erik Bakker (Leger des Heils) gaven aan waar zij in de praktijk tegenaan lopen. De wethouder ziet dat veel mensen het niet meer kunnen betalen, Savant moet moeizaam onderhandelen met allerlei zorgverzekeraars, de apotheker ziet hoe de farmaceutische industrie rare capriolen uithaalt met de prijzen van medicijnen en bij het Leger des Heils hebben ze dagelijks te maken met het armoedeprobleem vaak door hoge zorgkosten. De kwesties zijn erg herkenbaar, er komen veel reacties uit het publiek.

Ieder probeert er het beste van te maken. Het Leger des Heils met een kledingwinkel, de wethouder met lokaal armoedebeleid. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt en dat wordt in hoge mate bepaald door het landelijk beleid.

Het roer moet om, betoogt SP-kamerlid Henk van Gerven met zijn pleidooi voor het Nationaal Zorgfonds. Zonder eigen risico welteverstaan. Daar zijn de aanwezigen het snel over eens want als de vraag wordt gesteld wie vóór afschaffing is, steekt nagenoeg iedereen zijn hand op. Maar heeft het eigen risico niet een nuttige functie? Om de mensen kostenbewust te maken? Waarop Henk van Gerven de aanwezigen vraagt wie denkt dat de zorg gratis is? Niemand denkt dat.

Het Nationaal Zorgfonds gaat uit van vakmanschap en vertrouwen in zorgverleners in plaats van wantrouwen. Een groot praktisch voordeel is de centrale inkoop van medicijnen. Apotheker Gertjan Hooijman is op dit punt het roerend eens.

Het Nationaal Zorgfonds vervangt de zorgverzekeraars. Henk van Gerven: “De zorgverzekeraars betekenen bureaucratie, winstbejag en concurrentie. Daar moeten we van af. Samenwerken voor goede zorg voor de patiënt hebben we nodig. De zorgbehoefte moet centraal staan.”

Over avond in wijkhuis De Brem op maandag 6 maart.

U bent hier