h

Wel of niet voorrang voor fietsers op alle rotondes?

18 april 2017

Wel of niet voorrang voor fietsers op alle rotondes?

Moeten fietsers op alle rotondes in de bebouwde kom voorrang krijgen? Dus niet alleen bij de rotonde aan de Nachtegaallaan zoals nu het geval is?

Ja, vindt de heer van Knegsel, en hij heeft de voors en tegens aardig op rij gezet. Ik volg even zijn inventarisatie. Hij verwijst naar het standpunt van de Fietsersbond en naar het standpunt van het fietsberaad van kennisplatform Crow. Beide vinden dat de fietser voorrang moet krijgen.

Het standpunt van het fietsberaad waarnaar hij verwijst is een reactie op een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dat maakt het niet makkelijker want deze stichting adviseert in dat rapport om fietsers juist géén voorrang te geven. Fietsers voorrang geven zou onveiliger zijn. Ik zeg erbij dat dit een rapport is van meer dan tien jaar geleden.

Hoe reageert het fietsberaad hierop? Zij zet vraagtekens bij de kwaliteit van dit onderzoek en stelt dat de verschillen in aantallen ongelukken tussen de ene en andere rotonde heel erg klein zijn. Verder zegt het fietsberaad dat niet alleen naar veiligheid gekeken moet worden maar ook naar comfort, doorstroming, uniformiteit en bevordering van fietsgebruik.

Voorzitter samenvattend: als je alléén naar de veiligheid kijkt dan lijken de deskundigen het niet eens te zijn. Maar als je de andere argumenten zoals doorstroming en bevordering fietsgebruik erbij optelt dan heeft ‘voorrang voor fietsers’ de voorkeur.

Dat is ook de keuze die Veilig Verkeer Nederland maakt. Het zijn de andere argumenten die de doorslag geven. Op hun website vond ik de volgende tekst. Ik citeer: “Alhoewel het op de korte termijn veiliger zou zijn om fietsers op alle rotondes uit de voorrang te halen, vindt VVN dit niet gewenst. De maatregel heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit van fietsers. Juist in stedelijke gebieden is fietsen te prefereren boven autorijden. Die voorkeur moet tot uitdrukking komen in de voorrangsregeling.” Kortom, binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang en buiten de bebouwde kom fietsers uit de voorrang, aldus VVN.

Voorzitter, begin 2003 is besloten om de rotonde in de Nachtegaallaan aan te leggen inclusief voorrang voor fietsers. Er werd bewust een uitzondering gemaakt, maatwerk dus. Sindsdien zijn de meeste deskundigen voor voorrang voor fietsers op álle rotondes. Wie zijn wij om dat dan tegen te spreken?

Tot zover.

Dit is de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel in de raadscommissie van 11 april. De commissie kaartte de kwestie niet definitief af. Er was brede instemming met het voorstel van SP-wethouder Erik de Vries om voor een zorgvuldige afweging in overleg te gaan met deskundigen en organisaties als Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland.. Het onderwerp werd aan de orde gesteld door Mierlo-Houtenaar Rob van Knegsel (link Eindhovens Dagblad).

U bent hier