h

SP kiest voor weg om Dierdonk

17 mei 2017

SP kiest voor weg om Dierdonk

De N279 tussen Veghel en Asten loopt langs vier Helmondse wijken. Dierdonk, Helmond-Noord, Rijpelberg en Brouwhuis. Om de doorstroming op de weg te bevorderen staan maatregelen op stapel. Maar wat is de beste maatregel rekening houdend met alle belangen? De SP kiest voor een omleiding om Dierdonk.

Het onderwerp stond gisterenavond op de agenda van de raadscommissie. De Helmondse politiek stemde in met de omleiding om Dierdonk.

Het is maar een weg. Wie dat denkt komt bedrogen uit. Verantwoordelijk SP-wethouder Erik de Vries werd geconfronteerd met een lastige puzzel. Tal van belangen moeten gewikt en gewogen worden. De effecten voor de omgeving voor geluid, natuur, luchtkwaliteit tot en met de gevolgen voor landbouw. Daarnaast gaat de weg niet alleen Helmond aan, maar zijn ook de provincie, Meijerijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne erbij betrokken. De kunst is om er samen goed uit te komen.

Omleiding komt in beeld

Als gezegd, de weg wordt aangepakt om de doorstroming te bevorderen. Het verkeer moet zonder hinder kunnen doorrijden. Dat betekent vooral dat de diverse aansluitingen worden gereconstrueerd naar ongelijkvloerse aansluitingen. Zo wordt bijvoorbeeld de huidige rotonde ‘Rochadeweg’ omgevormd tot een ongelijkvloerse aansluiting.
Het wegnemen van belemmeringen heeft ook gevolgen voor de aansluitingen op de weg tussen Helmond-Noord en Dierdonk bij de Venuslaan en de Rembrandtlaan. Deze directe aansluitingen op de N279 zouden moeten verwijnen om plaats te maken voor parallelwegen. Dat echter heeft vervelende gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de stad. Twee verschillende varianten met parallelwegen zijn onder de loep genomen, maar beide leiden tot een toename van het autoverkeer. Op de Hobbemalaan en Rembrandtlaan in Helmond Noord, maar ook verderop worden Nachtegaallaan, wethouder Ebbenlaan, Noordende en Oostende zwaarder belast. Omdat niet gewenst is dat doorgaand verkeer tot in lengte van dagen door de bebouwde kom van Helmond rijdt, komt het alternatief in beeld: de omleiding om Dierdonk.

Aandacht voor natuur en leefbaarheid

SP-wethouder Erik de Vries: "Er moesten veel en soms tegenstrijdige belangen afgewogen worden. Per saldo vinden we dat de omleiding de beste keuze is voor de leefbaarheid, samenhang en bereikbaarheid van de stad. De aantasting van de natuur door de omleiding wordt gecompenseerd en er komen maatregelen tegen geluidsoverast voor omwonenden, op Dierdonk maar ook op Rijpelberg en Brouwhuis. Tot slot is belangrijk dat de N279 een weg blijft met tweemaal één rijstroken met een maximumsnelheid van tachtig kilometer."

De omleiding om Dierdonk is één van de maatregelen voor de aanpak van de N279. Bij Veghel gelden andere maatregelen. De maatregelen worden de komende tijd besproken door de diverse gemeenteraden. Uiteindelijk neemt Provinciale Staten het definitieve besluit. Als alles volgens plan verloopt gaat in 2020 de schop de grond in.

Uit: SPeerpunten van mei 2017

U bent hier