h

Vragen naar aanleiding van tragisch waterongeval (update)

1 september 2017

Vragen naar aanleiding van tragisch waterongeval (update)

Afgelopen dinsdag is een 14 jarige jongen verdronken. Aanleiding voor de SP om onderstaande vragen te stellen.

Helmond, 31 augustus 2017

Aan: College van B en W

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het waterongeval op 29 augustus jl. te Eindhoven

Dinsdag 29 augustus heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in het Henri Dunantpark te Eindhoven. Hierbij is een 14 jarige jongen om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden. Wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen maar ook naar hen gaan onze gedachten uit. 

Als SP fractie waren we in het verleden kritisch en tegen de bezuiniging op het brandweerduiken. We waren het niet eens met het afschaffen van het (laatste)  duikteam in onze veiligheidsregio. Enerzijds omdat we iedere kans om een leven te redden willen benutten, anderzijds omdat we hulpverleners de mogelijkheden willen geven om levens te kunnen redden. In augustus 2014 heeft er ook een tragisch waterongeval plaatsgevonden in Hapert. Naar aanleiding van dit ongeval hebben wij als SP fractie schriftelijke vragen gesteld. Er is toen in opdracht van de veiligheidsregio een evaluatie uitgevoerd (Bureau Support, versie 1.0 november 2014) waarin diverse conclusies zijn getrokken en vele aanbevelingen zijn gegeven. Wij vragen ons dan ook het volgende af:

1. Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?

2. Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en uitvoering praktijk?

3. Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?

4. Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?

Wij verzoeken het college deze vragen bij de veiligheidsregio beantwoord te krijgen en willen, indien de reactie daar aanleiding toe geeft, dit ter bespreking voor commissie Bestuur en Economie laten agenderen.

Namens de SP fractie,

Mieke Meulendijks-Schipperhein

Bijlage

Weer debat over duikteam (artikel ED – pdf-bestand)

Update

Antwoord van het college (pdf-bestand)

 

U bent hier