h

Over sportpark De Braak, komst van het Dr Knippenbergcollege en stadion Helmond Sport

10 oktober 2017

Over sportpark De Braak, komst van het Dr Knippenbergcollege en stadion Helmond Sport

Vanavond besprak de raadscommissie de plannen voor sportpark De Braak. De Helmondse politiek kan zich goed vinden in de plannen. Belangrijkste punt van zorg is Helmond Sport. Op 31 oktober hakt de gemeenteraad definitief de knoop door. Hieronder de bijdrage van de SP vanavond in de commissievergadering.

Voorzitter,

Sport- en beleefcampus De Braak: zo’n veel omvattend onderwerp als dit hebben we niet vaak op de agenda staan. Ik citeer: “het is een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Met maatschappelijke meerwaarde voor de omliggende wijken, en voor de hele stad.”

Ook financieel gezien is het geen alledaags agendapunt. Het gaat om een investering van 55 miljoen euro. Dertig miljoen komt voor rekening van OMO, 25 miljoen komt voor rekening van de gemeente.

Daarnaast heeft dit voorstel – een beetje afhankelijk van hoe je kijkt – een lange voorgeschiedenis. Wij hebben zelf een dossier bijgehouden van de perikelen rond Helmond Sport en het stadion en dat gaat terug tot 2004.

In 2015 komt het bericht dat het Dr Knippenbergcollege het idee opvat om te verhuizen naar de Braak en daarmee raakt het denken over de plannen in een versnelling.

In januari 2016 presenteert het college een visie op de Braak / Sportcampus, waarna de raad in november 2016 een richtinggevend besluit vaststelt. Op dat besluit wordt voortgebouwd, het wordt uitgewerkt en aangepast met als resultaat het voorstel dat nu op de agenda staat bestaande uit maar liefst 12 beslispunten.

Voorzitter, bij de technische behandeling van dit voorstel zijn al veel details aan de orde geweest. Wij willen het nu op de grote lijnen houden. We gaan nu toe naar een politieke beoordeling van de plannen.

We hebben drie criteria opgesteld om de plannen te beoordelen.

  • het maatschappelijk belang
  • geen ongewenste vermenging van belangen
  • toekomstbestendigheid

Als gezegd, de gemeente investeert 25 miljoen euro en OMO investeert 30 miljoen. Wij willen natuurlijk allemaal dat dit geld goed besteed wordt. Wat betreft de investering van OMO stellen wij ons bescheiden op. Het is aan OMO om de keuze te maken die zij verstandig acht, in dit geval een school vestigen op De Braak, en wij respecteren dat. Het is logisch dat de gemeente dit faciliteert; het spreekt voor zich dat onderwijs een groot maatschappelijk belang dient.

Ook het gemeentegeld dient in hoofdzaak het maatschappelijke belang. Sport, gezondheid, meerwaarde voor de omliggende wijken, dat zijn allemaal duidelijke publieke belangen. Het is logisch dat de gemeente goed overlegd met de betrokken amateurclubs, liefst alle drie.

Kortom, als het gaat om het maatschappelijk belang zijn we er voor 95 procent uit. Op Helmond Sport kom ik verderop terug.

Over het tweede criterium, ongewenste vermenging van belangen, kan ik kort zijn. Ik citeer uit het raadsvoorstel van november vorig jaar: “Onderwijsactiviteiten mogen niet in geding komen als het onverhoopt mis mocht gaan met betaald voetbal in Helmond.” Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.

Dan het laatste criterium: toekomstbestendigheid. Voorzitter, Helmond investeert 25 miljoen euro in de plannen en OMO 30 miljoen. Dat dienen toekomstbestendige investeringen te zijn. Voor zover het om de publieke belangen gaat – onderwijs sport, gezondheid, sociale meerwaarde – hebben wij daar alle vertrouwen in. Maar het ligt een slagje lastiger – en dat zal niet verbazen - als het gaat om Helmond Sport en het stadion. Dat wordt dan wel eigendom van de gemeente en multifunctioneel, maar zonder Helmond Sport zouden we het niet bouwen. Toch een raar gezicht als daar straks een stadion staat met 4500 stoelen en Helmond Sport is er niet meer. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er geen goed alternatief is. In de bijlage over “aandachtspunten en risico’s voor de gemeente” wordt daar op ingegaan. Als we het niet doen blijft de oude situatie met bijbehorende problemen in stand.

Voorzitter, wij hebben niet echt vragen meer. Het is ons redelijk duidelijk. Het geldt nu om te kiezen. Alles overziend kan mijn fractie in grote meerderheid met het voorstel instemmen.

 

Voorstel (pdf-bestand)

U bent hier